Beter 1 welzijnsproject in de hand, dan 10 bakstenen in de lucht

24/02/2017 - Persmededeling provincieraadsfractie

Groen wil deel van de miljoenen voor woonbeleid inzetten om kwalitatieve welzijnsprojecten nog te kunnen steunen. De deputatie voorziet voor de periode 2017-2019 jaarlijks 3 miljoen euro voor het nieuwe woonbeleid. Door de verplichte afbouw van de activiteiten rond welzijn, wil de provincie zich meer toeleggen op het (grondgebonden) woonthema. En daar liggen inderdaad nog veel uitdagingen. In de voorliggende 'beleidsnota' blijft echter alles, behalve de voorziene budgetten, heel vaag. De plannen...
lees verder lees meer

Het wanbeheer op de luchthaven Wevelgem-Kortrijk

18/02/2017 - Persmededeling

Ik stelde recent in het Vlaams parlement een vraag aan minister Ben Weyts over de luchthaven van Kortrijk-Wevelgem die haar erkenning verloor om vliegtuigen op basis van de boordinstrumenten te laten landen. Enkel landen op zicht is nog mogelijk en wordt nog toegelaten indien de zichtbaarheid 5 kilometer bedraagt. Het marktsegment van de luchthaven Kortrijk-Wevelgem richt zich vooral op de zakenluchtvaart. Daardoor ontstaat bij sommigen - min of meer ook bij mij - de vrees dat dat commerciële...
lees verder lees meer

Groen vraagt maatregelen om fietsverhuur en fietsdeelsystemen in de Westhoek te stimuleren

26/01/2017 - Persmededeling provincieraadsfractie

Op de provincieraad van vandaag wordt het Strategisch Beleidsplan voor Toerisme en Recreatie in de Westhoek voor 2018-2024 voorgesteld. Groen ziet 1 belangrijk mankement bij de doelstelling om van de Westhoek de fietsregio bij uitstek te maken. Alex Colpaert: "Bij de analyse van de sterkte en zwakke punten wordt een gebrek aan aanbod van huurfietsen vermeld. Maar maatregelen om hier iets aan te doen zijn nergens in het plan opgenomen. Nochtans is het nodig. Na heel wat googelen op diverse websites...
lees verder lees meer

Groen vraagt landbouweffectenrapport voor Ikea-site Ter Biest

10/01/2017 - Persmededeling

Op 12 januari loopt het openbaar onderzoek ten einde voor de kennisgevingsnota voor site Ter Biest, de eerste stap voor de opmaak van een milieu-effectenrapport (of kortweg MER). Provincieraadslid Maarten Tavernier schetst nog eens het uitgangspunt van Groen: 'Voor ons is Ikea welkom in de regio, maar is de site Ter Biest hiervoor geen geschikte locatie. De open ruimte is schaars in onze regio, dus moet Ikea een locatie zoeken die al een harde bestemming heeft.' Groen heeft dan uiteraard ook zijn...
lees verder lees meer

Open ruimte getackled?

09/01/2017 - Persmededeling

Betonstop? Alhoewel de Vlaamse Regering en meer in het bijzonder minister Schauvliege, naar aanleiding van de goedkeuring van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, pleitten voor een betonstop en een behoud van open ruimte, is in ieder geval bij de voorlopige vaststelling van het GRUP die keuze niet gemaakt. Wel integendeel. Lessen werden niet getrokken uit het arrest van de Raad van State van 20 september 2013, dat een aantal deelplannen van het vorige GRUP vernietigde. Wel worden de drie...
lees verder lees meer

Groen vraagt uitbreiding veerdienst Nieuwpoort naar juni en september

16/12/2016 - Persmededeling

Veerdienst Nieuwpoort mist 44.000 gebruikers, dit kan voor 0,66 euro/gebruiker. Vanaf oktober 2015 werd de veerdienst over de havengeul in Nieuwpoort teruggeschroefd van vrijwel jaarrond naar enkel weekends, feestdagen en schoolvakanties. Er kon met deze besparingsmaatregel een bedrag beknibbeld worden van 132.000 euro op jaarbasis. Lokale toeristische actoren, zoals de gemeentes en Westtoer protesteerden - zonder succes - tegen deze maatregel. Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) vroeg...
lees verder lees meer

West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Lees Mee

Pit is een driemaandelijks infoblad voor sympathisanten. De reeds verschenen edities kan je online bekijken.
Wil je Pit voortaan in je brievenbus krijgen, vul dan het formulier in onderaan deze pagina.

feed

Groen! West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012