West-Vlaamse aandachtspunten

Visie op mobiliteit in West-Vlaanderen

Mobiliteit is een complex gegeven waar een compromis moet gevonden worden tussen verschillende factoren: bereikbaarheid, verkeersleefbaarheid, milieuvervuiling, personen- en goederenvervoer,… West-Vlaanderen heeft hierin een aantal specifieke uitgangspunten:als grensprovincie tussen de zee, Frankrijk en Nederland is mobiliteit op veel plaatsen een grensoverstijgend gegeven; of net omgekeerd: de infrastructuur (zoals spoorlijnen) stopt soms aan de grens...
lees meer

Groen voor iedereen dichtbij

Een groene visie op natuur en groenDe natuur in Vlaanderen is jaren stiefmoederlijk behandeld. Voor de opeenvolgende regeringen was natuurbeleid niet te verzoenen met andere belangen. Het werd afgedaan als minder belangrijk. Dankzij Groen! is daarin verandering gekomen. Natuur, landbouw, economie, toerisme en vrijetijdsbesteding worden niet langer als tegengestelden beschouwd...
lees meer

Energie steken in werk

U kent ze wel. De kleine en grote West-Vlaamse bedrijven die de voorbije decennia naar elders trokken, naar Oost- en Centraal- Europa, naar China,… Altijd omwille van de lagere loonkosten. Ondertussen werd hier het plaatje er niet beter op. We moeten met almaar minder steeds harder werken. De ene persoon vindt geen job, de andere is overwerkt...
lees meer

Wonen in West-Vlaanderen: niet altijd van een leien dakje!

1. Inleiding Voor Groen! is betaalbaar en goed wonen voor iedereen een absolute prioriteit. Wonen is meer dan een spel van vraag en aanbod. De overheid moet een actievere rol spelen op de woningmarkt. Het Vlaamse huisvestingsbeleid is vooral gericht op eigendomsverwerving. Denken we maar aan de renovatie- en aankooppremie...
lees meer

West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Lees Mee

Pit is een driemaandelijks infoblad voor sympathisanten. De reeds verschenen edities kan je online bekijken.
Wil je Pit voortaan in je brievenbus krijgen, vul dan het formulier in onderaan deze pagina.

feed

Groen! West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012