Voorlopig nog geen take-off voor de West-Vlaamse luchthavens

27/01/2009 - Persmededeling

Reeds sinds een aantal jaren wordt er gewerkt aan een nieuwe beheersstructuur voor de West-Vlaamse luchthavens. Een decreet betreffende het beheer en de uitbating van Oostende-Brugge en Kortrijk-Wevelgem werd inmiddels goedgekeurd, alsook de ontwerpen voor de selectiedossiers voor de exploitatie van de luchthavens (via de zogenaamde LOMs en LEMs).

Sindsdien lijkt het dossier echter geblokkeerd te zitten. Voor de luchthaven van Kortrijk-Wevelgem worden serieuze vragen gesteld rond de verdere stappen in de beheershervorming, met name het selectiedossier en een tender met bestek die nog door de Vlaamse regering moeten goedgekeurd worden.

Uit de vrachtresultaten van de Oostendse luchthaven, die Vlaams Volksvertegenwoordiger Jef Tavernier kon inkijken, blijkt dat deze luchthaven in 2008 30% minder vracht behandeld heeft dan in 2007. Op 2002 na, was 2008 het slechtste jaar van het afgelopen decennium. De evolutie qua (duurzame) economische groei, rentabiliteit en vooral werkgelegenheid vertonen een structureel falen. De toekomst van deze luchthaven is derhalve onzeker. Bovendien stelde Jef Tavernier in juli 2008 al vast dat de laatste door het Rekenhof gevalideerde cijfers voor deze luchthaven dateren van 2004!

Op de vraag van Jef Tavernier over de stand van zaken in de beheersvorming en het selectiedossier voor de West-Vlaamse luchthavens, antwoordde Minister Crevits dat een opdracht van concessie op 12 januari 2009 werd aangekondigd in het Bulletin van aanbestedingen. De antwoorden hierop worden verwacht tegen 27 februari. Aan de hand van de concrete kandidaatstelling zullen 5 geselecteerde kandidaat-partners per luchthaven een bestek (met o.a. de verhouding vrachtverkeer/passagiersverkeer) ontvangen. Hierna kunnen zij dan een definitieve offerte aanmaken, waaruit een uiteindelijke keuze gemaakt zal worden.

Op de vraag of er reeds kandidaturen binnen waren en van welke firma's, kon de minister nog geen antwoord geven. Hiervoor is het afwachten tot de deadline van 27 februari. Het is alleszins de bedoeling om de LOMs en LEMs nog voor het eind van dit jaar daadwerkelijk van start te laten gaan. Op de Vlaamse begroting is voor de kapitalisatie en de oprichting hiervan een bedrag van 22 miljoen € voorzien. Maar alles zal dus afhangen van de animo die er bij de kandidaat-partners bestaat en de effectieve kandidaatstellingen die zullen binnenkomen.

Jef Tavernier,
Vlaams parlementslid

terug

Verkiezingen 2018

het kan anders


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Lees Mee

Pit is een driemaandelijks infoblad voor sympathisanten. De reeds verschenen edities kan je online bekijken.
Wil je Pit voortaan in je brievenbus krijgen, vul dan het formulier in onderaan deze pagina.

feed

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012