Maarten Tavernier

Maarten Tavernier

Maarten Tavernier

Vanuit de West-Vlaamse provincieraad wil Maarten de groene thema's naar het hart van het maatschappelijk debat brengen. Als diensthoofd milieu en vrijwilliger bij de regionale milieubeweging is zijn voornaamste focus natuur en milieu, maar hij volgt bijvoorbeeld ook het economisch beleid op en strijdt voor een verantwoorde besteding van belastinggeld.

'Ook vanuit de oppositie kan je wegen op het debat én het beleid'

Maarten bewijst dat je ook vanuit de oppositie iets kan bereiken in de provincieraad. Zo zorgde hij ervoor dat Velt jaarlijks 10.000 euro subsidie krijgt van de provincie en werd op zijn voorstel een motie unaniem goedgekeurd over de MUG-helicopter.

Maarten is vader van twee tienerzoons en geniet als geen ander van een uitstapje – of een toertje lopen – in de natuur.

Maarten Tavernier

Provincieraadslid - fractieleider

Vanuit de West-Vlaamse provincieraad wil Maarten de groene thema's naar het hart van het maatschappelijk debat brengen. Als diensthoofd milieu en vrijwilliger bij de regionale milieubeweging is zijn voornaamste focus natuur en milieu, maar hij volgt bijvoorbeeld ook het economisch beleid op en strijdt voor een verantwoorde besteding van belastinggeld.

'Ook vanuit de oppositie kan je wegen op het debat én het beleid'

Maarten bewijst dat je ook vanuit de oppositie iets kan bereiken in de provincieraad. Zo zorgde hij ervoor dat Velt jaarlijks 10.000 euro subsidie krijgt van de provincie en werd op zijn voorstel een motie unaniem goedgekeurd over de MUG-helicopter.

Maarten is vader van twee tienerzoons en geniet als geen ander van een uitstapje – of een toertje lopen – in de natuur.