Groen vraagt landbouweffectenrapport voor Ikea-site Ter Biest

10/01/2017 - Persmededeling

Op 12 januari loopt het openbaar onderzoek ten einde voor de kennisgevingsnota voor site Ter Biest, de eerste stap voor de opmaak van een milieu-effectenrapport (of kortweg MER).

Provincieraadslid Maarten Tavernier schetst nog eens het uitgangspunt van Groen: 'Voor ons is Ikea welkom in de regio, maar is de site Ter Biest hiervoor geen geschikte locatie. De open ruimte is schaars in onze regio, dus moet Ikea een locatie zoeken die al een harde bestemming heeft.' Groen heeft dan uiteraard ook zijn huiswerk gemaakt en een reeks opmerkingen en aanvullingen ingediend.

Eén daarvan is de vraag om een landbouweffectenrapport op te maken. De site Ter Biest is immers vandaag landbouwgebied. In een 'richtinggevende' tekst bij de afbakening van het stedelijk gebied Kortrijk staat daar ergens 'met bijzondere potentie' bijgeplakt, maar juridisch betekent dat niets en is deze zone vandaag dus agrarisch. Ze is belangrijk als een van de weinige open ruimtes die (deel)gemeente Wevelgem nog heeft, in een regio gekenmerkt door een dichte bebouwing.

Vlaams parlementslid Bart Caron: 'Het zou hoogst eigenaardig zijn als zo'n landbouweffectenrapport niet opgemaakt wordt of opgenomen in de MER-studie. Als de Vlaamse overheid immers natuur wil realiseren in natuurgebied op het gewestplan, dan wordt zo'n rapport opgemaakt om de effecten op landbouw te bestuderen. Dit is in onze regio het geval langs de Leie in het kader van het project rivierherstel. Als het in dat geval nodig is, dan zeker als men landbouwgebied wil omzetten in een harde bestemming. Het is niet omdat grond verkopen aan Ikea misschien lucratiever is dan aan het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, dat die grond niet minder noodzakelijk is voor de landbouwsector. Ook als de ingenomen oppervlakte zou beperkt zijn, is de versnippering van de resterende landbouwzone relevant voor de impact op landbouw. De landbouwgronden staan onder grote druk. De voortdurende inname ervan voor industrie, winkelsites of woningen maakt landbouwgrond altijd maar duurder. Voor startende landbouwers is het nu al haast onmogelijk een bedrijf te starten of over te nemen.'

Gemeenteraadslid Carlo De Winter overloopt de belangrijkste punten van het volledige opmerkingendossier dat Groen indiende in het openbaar onderzoek:

  • Transparantie in de commerciële berekeningen
  • De eis om minstens 5 locatie-alternatieven te onderzoeken en het niet enkel bij Ter Biest te houden, en daarbovenop de pijnpunten negeren die evengoed als op andere locaties gelden
  • Ook alternatieve invullingen zonder nevenactiviteiten (retail en leisure genoemd) onder-zoeken en meer ruimtebesparend werken (minstens volledig ipv gedeeltelijk ondergronds parkeren). Daardoor kunnen ook kleinere, alternatieve locaties in aanmerking komen.
  • De klimaateffecten onderzoeken
  • De mobiliteitseffecten veel uitgebreider bestuderen, want de mobiliteit is vandaag reeds problematisch in Wevelgem.
  • De impact op bestaande handelskernen onderzoeken

Bart Caron, Vlaams parlementslid,
Maarten Tavernier, provincieraadslid,
Carlo De Winter, gemeenteraadslid Wevelgem

terug

Verkiezingen 2018

het kan anders


West-Vlaamse tweets

Doe mee

Wil je de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger of wens je lid te worden van Groen ? Alle info vind je op de Landelijke website van Groen

Lees Mee

Pit is een driemaandelijks infoblad voor sympathisanten. De reeds verschenen edities kan je online bekijken.
Wil je Pit voortaan in je brievenbus krijgen, vul dan het formulier in onderaan deze pagina.

feed

Groen West-Vlaanderen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel | 02 219 19 19 | E-mail | ©2012