33 bomen op site Inagro blijven gespaard

17 Juni 2021

33 bomen op site Inagro blijven gespaard

33 waardevolle bomen die dreigden te verdwijnen op de site van Inagro in Roeselare blijven gespaard, dat bevestigt provincieraadslid Maarten Tavernier (Groen). De bomen zouden gerooid worden om de parking van het advies- en onderzoekscentrum aan de Ieperseweg uit te breiden. Het dossier werd intussen ingetrokken en krijgt een herziening.

Groen verkreeg deze bevestiging tijdens het vragenuurtje op de afgelopen provincieraad. Intussen is het duidelijk dat het oorspronkelijke uitbreidingsplan niet gerealiseerd wordt. Het botste eerder op protest bij de actiegroep ‘Meer bomen in Roeselare’. Daarnaast deed de opkomst van telewerk de nood aan extra parkeerplaatsen wat slinken. Daardoor is een nieuw plan aan de orde. Daarin worden al zeker 33 van de 55 bomen in de oorspronkelijke uitbreidingsruimte gespaard.

“Inagro adviseert de landbouwers uit de provincie over buffergroen en landschappelijke inkleding. Het zou dan ook heel onlogisch zijn dat Inagro zelf het groenscherm tussen de site en de dichtste buren zou rooien. De Provincie heeft hierin echt wel een voorbeeldrol te vervullen, vinden wij. Daarom zien we uit naar het aangepaste plan voor de uitbreiding van de parking. We vernamen alvast dat erover nagedacht wordt om tijdens deze werken ook nieuwe bomen aan te planten elders op het terrein. We houden de toekomstige heraanleg dus zeker in de gaten”, reageert Maarten Tavernier.

Meer info
Maarten Tavernier, provincieraadslid en fractievoorzitter Groen West-Vlaanderen: [email protected]