West-Vlaanderen vergunde 5.700 varkens en 240.000 kippen sinds stikstofarrest

07 Juni 2022

West-Vlaanderen vergunde 5.700 varkens en 240.000 kippen sinds stikstofarrest

5.700 varkens en 240.000 kippen, zoveel extra dieren vergunde het West-Vlaamse provinciebestuur tussen maart 2021 en februari 2022. Dat blijkt uit een schriftelijke vraag van Groen-provincieraadslid Maarten Tavernier.

Opvallende cijfers, want de extra vergunningen dateren allemaal van na het stikstofarrest, dat op 25 februari 2021 uitgesproken werd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

In maart en april 2021 was er daardoor geen rechtzeker Vlaams kader meer om te beslissen over vergunningen voor landbouwbedrijven. Toch kon de West-Vlaamse deputatie tijdens die periode nog vergunningen afleveren voor 100.000 extra kippen en netto 3.100 bijkomende varkens (daarnaast werden ook nog 3400 varkensplaatsen vervangen door grote kippenstallen, goed voor nog eens bijna 100.000 stuks).
Op 2 mei 2021 ging de nieuwe, tijdelijke Vlaamse regeling van kracht. Vanaf die datum tot februari 2022 vergunde de Provincie West-Vlaanderen nog eens 2.600 extra varkens en bijna 140.000 extra kippen.

Daling aantal bijkomende vergunningen
Het aantal bijkomende vergunningen dat het West-Vlaamse provinciebestuur uitreikt, toont wel een duidelijke daling aan. “De voorbije jaren kwamen er telkens 20.000 à 25.000 varkens bij. Alleen al in januari en februari 2021 vergunde de Provincie meer dan 6.300 extra varkensplaatsen. Bijna dubbel zoveel als wat er tussen mei 2021 en februari 2022 vergund werd. De groei wordt dus voorlopig vertraagd, maar nog niet gestopt.”

“Het aantal kippen dat per jaar vergund wordt schommelt sterker. Daar verschillen de totalen van 2020 en 2021 niet bijzonder veel van elkaar. Op dat vlak is er dus nog geen trendbreuk te zien”, zegt Maarten Tavernier.

Totale vervuilingsgraad stagneert
Hoewel meer dieren in theorie niet automatisch voor meer stikstofuitstoot zorgen, loopt het in de praktijk toch anders.

“Via moderne, dure technologieën halen landbouwers de stikstofuitstoot per dier naar beneden. Denk bijvoorbeeld aan een emissiearme stal met een luchtwasser”, legt Maarten Tavernier uit. “Maar als het beleid tegelijkertijd alsmaar meer dieren vergunt, zoals de voorbije jaren massaal gebeurde, vallen die inspanningen in het water. Want dan daalt de totale vervuilingsgraad niet, maar stagneert die. Terwijl er net een sterke afname van de stikstofuitstoot nodig is voor de kwaliteit van onze leefomgeving.”

Meer uitstoot in de praktijk
Bovendien stoten heel wat bedrijven meer stikstof uit dan op papier wordt aangenomen. “Die filtersystemen moeten natuurlijk aan staan én goed beheerd worden. Anders komt de stikstofuitstoot op papier niet overeen met die in de praktijk. Dat zorgt voor problemen in Vlaanderen”, merkt Maarten Tavernier op.

“Is het dan allemaal de schuld van de landbouwer? Nee”, stelt Maarten Tavernier. “Vandaag worden individuele landbouwers er bijna toe gedwongen om op grote schaal uit te breiden. Het huidige beleid van de Vlaamse regering zet éénzijdig in op technologische ‘oplossingen’. Dat is een probleem. Want net omdat landbouwers richting industrialisering geduwd worden, nam het stikstofprobleem in Vlaanderen alleen nog maar toe.”

Dat vindt ook Jeremie Vaneeckhout, Vlaams Parlementslid voor Groen. “Nu is onze veehouderij erg op export gericht. Een duurzame toekomstvisie met aandacht voor het financieel welzijn van onze boeren ontbreekt. Daarom pleit Groen voor een echte landbouwtransitie. Waarbij we bijvoorbeeld het dierenvoeder op eigen bodem telen. In plaats van gewassen zoals soja in te voeren uit Brazilië. Het huidige beleid draait landbouwers én natuur nog steeds een rad voor de ogen. Beiden verdienen beter. “

Maarten Tavernier
Provincieraadslid, fractieleider Groen

Jeremie Vaneeckhout
Vlaams parlementslid