9 jaar wachten op subsidies levert duurdere oplossing op dan restaureren zonder subsidie

26 Mei 2023

Na 9 jaar wachten wordt de provincie een subsidie toegekend om het oude pompgemaal in Zuienkerke te restaureren. De bedoeling is om er een onbemand recreatief onthaalpunt te realiseren langs het fietsroutenetwerk. Maar het blijkt dat het direct restaureren zonder subsidie een goedkoper scenario was geweest.

Het dossier kwam al eens voor op de provincieraad van november. Het werd toen na het nodige debat uiteindelijk verdaagd om te herbekijken. “De vaststelling was dat de meerkosten van het lange wachten het subsidiebedrag overstijgen”, legt provincieraadslid Maarten Tavernier uit: “Verschillende elementen zorgen daarvoor. De subsidie wordt berekend op de toenmalige raming, terwijl de prijzen in 9 jaar tijd uiteraard geëvolueerd zijn. Daarnaast is door de lange leegstand en verwaarlozing verdere schade opgelopen, die nu bijkomend moet aangepakt worden. En ten derde zijn door de crisis in Oekraïne en de inflatie de prijzen voor materialen en mankracht sterk gestegen. Al die elementen zorgen voor een meerkost die het subsidiebedrag ruim overschrijdt.”

Een half jaar later ligt het dossier opnieuw voor. Het enige wat er veranderd is: een ander subsidiepotje. De provincie zou gebruik maken van een toekomstig landinrichtingsproject om de meerkosten te laten dragen door de Vlaamse Landmaatschappij. Dat zorgt er dan voor dat het niet alleen de West-Vlaamse belastingbetaler is die voor deze situatie opdraait, maar alle Vlaamse belastingbetalers.

De vraag blijft voor Groen dezelfde als 6 maanden geleden: Moet de provincie niet wat minder koppig zijn in het wachten op het binnenhalen van de Vlaamse subsidie? Een bedrag van 121.000 euro is voor de provincie een relatief bescheiden investering, er wordt jaarlijks geschoven tussen projecten met een veelvoud van dit bedrag. Het onthaalpunt kon eigenlijk al een hele tijd gerealiseerd zijn.

Ook andere restauratiedossiers eens ‘afstoffen’

“Niet alleen het oude machinepark van het pompgemaal zou moeten afgestoft worden, zoals voorzien in de opdracht”, gaat Maarten Tavernier verder. “Groen vraagt dat de oudere restauratiedossiers ook eens afgestoft worden, figuurlijk dan. Het heeft immers geen zin om dossiers te laten liggen tot de meerkost gegroeid is tot een bedrag hoger dan de subsidie waar men recht zou op hebben.”

Maarten Tavernier
Provincieraadslid