“Transitieplan voor Menen Grensland negeert negatieve impact van bedrijventerrein op gezondheid omwonenden”

06 Januari 2024

“Transitieplan voor Menen Grensland negeert negatieve impact van bedrijventerrein op gezondheid omwonenden”

Groen reageert bijzonder kritisch op het transitieplan dat de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) opstelde voor de bedrijvenzone Menen Grensland. De bedrijfsactiviteiten die er plaatsvinden, schaden de gezondheid van de omwonenden. En daaraan schenkt het transitieplan geen aandacht.

“Hoe kan je nu spreken over ‘bedrijventerreinen van de toekomst’ zonder te garanderen dat diezelfde terreinen de gezondheid van de omwonenden niet schaden?” vraagt fractieleider Maarten Tavernier (Groen) zich luidop af. “Het plan voor Menen Grensland bevat veel positieve elementen. Denk maar aan meer zachte mobiliteit, een betere groeninkleding, meer hernieuwbare energie en circulair materiaalgebruik. Maar een hoofdstuk over de gezondheid van de omwonenden ontbreekt compleet. Dat is bijzonder problematisch.”

Geen oplossing voor negatieve gezondheidseffecten
“De activiteiten die plaatsvinden op het bedrijventerrein worden totaal niet in vraag gesteld. Terwijl een biomonitoringsonderzoek een aantal jaren geleden aantoonde dat die activiteiten de gezondheid van de jongeren uit de buurt negatief beïnvloeden. De concentratie aan schadelijke stoffen in hun bloed is te hoog. Omwonenden mogen tot op vandaag bijvoorbeeld ook geen eieren uit de eigen tuin eten”, weet Tavernier.

“Als we het huidige transitieplan uitvoeren, zal er niets aan die situatie veranderen”, stelt hij. “Meer nog: door het provinciaal RUP Menen West zal de bedrijvigheid in dezelfde buurt en voor grotendeels dezelfde omwonenden zelfs toenemen, wat voor meer vrachtvervoer zorgt. En laat dat nu net één van de factoren zijn die voor een teveel aan schadelijke stoffen in het bloed van de plaatselijke jongeren zorgt. Het provinciale beleid lost die problemen dus niet op, maar vergroot ze net. Spreken over ‘bedrijventerreinen van de toekomst’… lijkt me dan ook heel cynisch.”

Controle op uitstoot Galloo voortaan uitgevoerd door … Galloo zelf
Gemeenteraadslid Philippe Mingels (Groen) kaart nog een tweede probleem aan. “De Provincie laat tevens toe dat het bedrijf Galloo de controles op zijn uitstoot zelf uitvoert.” Op vraag van het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid zal Gallo zelf instaan voor de nodige metingen in de buurt. Daarmee verschuift het de kosten die aan deze metingen zijn verbonden door naar de vervuiler.

“Dat Galloo voor die kosten moet opdraaien, is logisch. Maar dat het bedrijf dan ook maar zelf de metingen moet uitvoeren … Daar stel ik mezelf veel vragen bij. De kans is groot dat de opvolging van de uitstoot daardoor veel minder accuraat zal gebeuren, want Galloo zelf staat er helemaal niet voor te springen. Het bedrijf diende zelfs bezwaar in tegen dit aanpassingsvoorstel”, merkt Mingels op. “Toch zijn accurate metingen broodnodig. Want de depositiewaarden zijn vaak zeer hoog en blijven ook stabiel.”

De conclusie die Tavernier en Mingels dan ook trekken? Dat is dat de overheid onvoldoende begaan is met de gezondheid van de omwonenden van Menen Grensland.

Maarten Tavernier, provincieraadslid Groen,
Philippe Mingels, gemeenteraadslid Groen