Groen zorgt voor kleine belastingvermindering voor 65.000 West-Vlaamse gezinnen

04 December 2019

Groen zorgt voor kleine belastingvermindering voor 65.000 West-Vlaamse gezinnen

Op voorstel van Groen wordt een aanpassing ingevoerd in het reglement voor de algemene provinciebelasting.Vanaf 2020 wordt een verlaagd tarief toegepast voor elk gezin waar minstens 1 persoon recht heeft op een verminderd tarief voor de ziekteverzekering. 

Tot nu was dit enkel het geval als het gezinshoofd in die situatie was.
Het was voormalig provincieraadslid Alex Colpaert die deze onlogische situatie opmerkte en aankaartte in de vorige legislatuur. Het maakt voor een gezin weinig verschil of nu het gezinshoofd of een ander gezinslid recht heeft op een tegemoetkoming. De korting bedraagt 25%, in absolute cijfers 33 in plaats van 42 euro.
Er wordt een minderinkomst voorzien voor de provincie van 585.000 euro per jaar. Dit betekent dat er maar liefst zo'n 65.000 gezinnen vroeger teveel betaalden en nu een klein financieel duwtje in de rug krijgen.

Gerda Schotte
fractieleider provincieraad