Beleidsplan ruimte West-Vlaanderen: procedure stap vooruit, inhoud stap achteruit

20 Juni 2024

Na een (heel) lange weg werd vandaag door de meerderheid in de provincieraad het nieuwe Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen voorlopig vastgesteld.

De procedure is daarmee een stap vooruit, maar inhoudelijk gaan we er op achteruit. Het lijkt wel of bij elke volgende versie de ambitie van de tekst afgezwakt wordt.

Het meest treffende voorbeeld is wellicht het terugdringen van het ruimtebeslag tot 0 hectare tegen 2040. Onder andere omwille van de klimaatverandering moeten we beter vandaag dan morgen een halt toeroepen aan de verdere verharding van de (open) ruimte, daar is zowat iedereen het over eens.

De opmerking bij deze doelstelling, die door Groen maar ook bvb. door adviesraad Procoro en de Vlaamse administratie gemaakt werd, was dat deze doelstelling niet concreet gemaakt werd met tussentijdse stappen om het doel ook te bereiken.

Maar de doelstelling werd verlaten in plaats van die concreet te maken. De formulering werd: ‘In 2050 staat de open ruimte niet onder druk door bijkomende verharding en bebouwing’. Het is niet concreter, maar wolliger geworden, en vooruitgeschoven in de tijd. Dat is het omgekeerde van wat moet gebeuren.

Groen heeft dan ook dit beleidsplan (net als N-VA) niet goedgekeurd.

Maarten Tavernier
provincieraadslid-fractieleider