Maar liefst 1/3 van verkozenen in bureau provincieraad

07 December 2018

Groen doet voorstel om het bureau, net als de provincieraad te halveren.

Het bureau van de provincieraad is een orgaan dat de werkzaamheden van de raad regelt, vooral op praktisch-organisatorisch vlak. Tot nu toe bestond dit uit de voorzitter en 15 leden, aangevuld met 3 gedeputeerden (1 per meerderheidspartij) als waarnemer. Dat was goed voor ongeveer 25% van alle verkozenen.

Op de provincieraad van 6 december ligt het voorstel voor om een bureau te maken met 11 leden. Nog zonder gedeputeerden meegeteld, betekent dit al een stijging tot zo'n 30% van alle verkozenen. Als we veronderstellen dat enkel de 1e gedeputeerde de zittingen van het bureau als waarnemer zou bijwonen, betekent dat dat de meerderheid vindt dat er 1/3 van alle verkozenen nodig zijn om deze provincieraad te laten werken. Het betekent dat de meerderheid vindt dat dat van zijn 20 verkozenen er 9 nodig zijn, en dat de CD&V vindt dat hiervoor maar liefst de helft - 5 van de 10 - van zijn verkozenen moeten vertegenwoordigd zijn.

Groen vindt dit buiten alle proportie. Het is niet meer dan logisch om samen met de halvering van de provincieraad, ook de getalsterkte van het bureau te halveren. Groen dient een amendement in om het huishoudelijk reglement te wijzigen en het aantal leden te beperken tot de voorzitter en maximaal 8 in plaats van maximaal 15 leden.

Als dit voorstel niet gevolgd wordt, krijgt de provincie West-Vlaanderen het grootste bureau van alle Vlaamse provincies en zelfs groter dan dat van het Vlaams parlement, dat het met 8 leden doet voor 122 parlementsleden.

De Vlaamse overheid heeft het - eindelijk en zeer terecht - onmogelijk gemaakt dat de leden van het bureau een dubbel presentiegeld ontvangen voor deze vergadering. Hoe meer vertegenwoordigers in allerlei commissies en raden - want het bureau is nog maar het eerste van vele organen die moeten samengesteld worden - hoe duurder dit wordt voor de West-Vlaamse belastingbetaler.

Overzicht:

 • West-Vlaanderen
  1 voorzitter: CD&V; 4 ondervoorzitters: CD&V/SP.A/Open VLD/N-VA; 3 secretarissen: CD&V/SP.A/Open VLD; 3 leden: CD&V/Vlaams Belang/Groen: 11 + ? gedeputeerden
 • Oost-Vlaanderen
  1 voorzitter, 1 ondervoorzitter, 6 fractieleiders: 8 + 4 gedeputeerden
 • Vlaams-Brabant
  1 voorzitter, 2 ondervoorzitters, 7 fractieleiders: 10 + 4 gedeputeerden
 • Antwerpen
  1 voorzitter, 1 ondervoorzitter, 6 fractieleiders: 8 + 2 gedeputeerden
 • Limburg
  voorzitter, 6 fractieleiders: 7 + 4 gedeputeerden

Aantal raadsleden: 36, behalve Limburg: 31

Vlaams parlement vast bureau
1 voorzitter, 4 ondervoorzitter, 3 secretarissen: 8, in uitgebreid bureau aangevuld met 6 fractieleiders (aantal leden Vlaams parlement: 122)

Kamer bureau
1 voorzitter, 3 ondervoorzitters, 4 leden + 8 fractieleiders: 16 (aantal kamerleden: 150)

Gerda Schotte, fractieleider,
Maarten Tavernier, provincieraadslid