Groen vraagt provincie Coronasubsidie voor scholen te herhalen

21 April 2021

Groen vraagt provincie Coronasubsidie voor scholen te herhalen

Vorig jaar lanceerde de provincie een eenmalige ondersteuning voor scholen met veel kwetsbare leerlingen. Dit moest helpen om op een kwalitatieve manier afstandsonderwijs te kunnen organiseren. Van de 302 kandidaten kregen 66 scholen met de hoogste score op vlak van kansarmoede een financieel duwtje in de rug.

Maar doordat de inschrijfperiode voor deze subsidie bijzonder kort was, waren ook 80 kandidaturen die laattijdig ingediend werden en dus uit de boot vielen. Bedenkelijk was dat het reglement voor deze ondersteuning pas op de provincieraad goedgekeurd werd als de scholen hun kandidatuur al moesten ingediend hebben.

Ondertussen is het afstandsonderwijs spijtig genoeg niet verdwenen. Vorige week besliste de nationale veiligheidsraad om voor de 2e en 3e graad secundair het halftijds afstandsonderwijs aan te houden. Door besmettingen en quarantaine-maatregelen zien ook de 1e graad en lagere scholen zich soms genoodzaakt om over te schakelen naar afstandsonderwijs. De eenmalige ondersteunings-maatregel die ingesteld werd, zou dus nog steeds nuttig zijn.

Vandaar dat Groen donderdag op de provincieraad voorstelt het subsidiereglement te verlengen en ook dit jaar geld te voorzien om scholen te ondersteunen.
Het zou alvast minstens een oplossing bieden voor de scholen die er in deze moeilijke omstandigheden niet in slaagden vorig jaar tijdig een kandidatuur in te dienen.

Maarten Tavernier
fractieleider Groen