Minder bevoegdheden, minder deputés, maar geen kleinere kabinetten

08 April 2019

Minder bevoegdheden, minder deputés, maar geen kleinere kabinetten

Sinds deze legislatuur is de provincie afgeslankt. Er zijn minder bevoegdheden (de persoonsgebonden bevoegdheden als cultuur, welzijn en sport vielen weg vanaf 1/1/2018) en er zijn nu 4 in plaats van 6 deputés. Dat is te merken aan het aantal medewerkers bij de provincie, gedaald met zo'n 100-tal.

Verbazend genoeg is van die evolutie weinig te merken bij het politieke personeel in de kabinetten van de gedeputeerden. Het budget is daar gelijk gebleven en het aantal medewerkers per deputé gestegen.

Voor Groen is dit onbegrijpelijk: "De provincie gaat altijd prat op de kwaliteit van haar ambtenaren, maar maakt toch gebruik van de afslanking van de provincie om de politieke kabinetten aan te dikken. Kabinetsmedewerkers hebben hun rol, maar wij zien geen enkele reden om de kabinetten groter te maken dan vroeger het geval was. Dat getuigt van een oude politieke cultuur en de provincie bevestigt zich hier nogmaals zelf als een overheid waar nog wat vet op de soep is. Bijzonder pijnlijk."

Groen pleit ervoor om consequent te zijn en het bedrag voor kabinetspersoneel terug te brengen tot 2/3 van de kostprijs uit de vorige legislatuur.

Maarten Tavernier
Provincieraadslid Groen