Na 7 jaar nog steeds geen noodplan voor Brugse gevangenis

10 Oktober 2019

In 2012 werd gestart met de opmaak van een noodplan (Bijzonder Nood- en Interventieplan of BNIP) voor het Brugse penitentiair complex. Op vandaag moet vastgesteld worden dat dit nog steeds niet afgerond is.

Provincieraadslid Maarten Tavernier (Groen): 'Al voor de zevende keer op rij moeten we in het jaarverslag van de gouverneur (bevoegd voor deze noodplannen) lezen dat dit noodplan nog niet is afgewerkt. Het enige wat nog moet gebeuren, is dat de federale overheid knopen doorhakt over wat er moet gebeuren als een evacuatie van de gevangenis noodzakelijk is. De gouverneur benadrukte zelf dat zo'n ingreep niet vanzelfsprekend is, gezien het hoge risicoprofiel van een deel van de gevangenisbevolking in Brugge. Maar dat is volgens Groen alleen een bijkomend argument om er snel werk van te maken. Mocht een evacuatie ooit nodig zijn, dan is het risico des te groter als de overheid onvoorbereid aan zo'n scenario begint.'

Kamerlid Stefaan Van Hecke (Groen) zal de bevoegde minister van Justitie (nogmaals) bevragen over deze situatie: 'Dat dit zo lang aansleept doet vermoeden dat dit ook voor andere gevangenissen nog steeds een probleem is. Nochtans antwoordde de vorige minister van Justitie Annemie Turtelboom mij in 2014 al dat enkel nog de procedures voor externe evacuatie vastgelegd moesten worden. Dat dit nog steeds hangende is, neigt naar nalatigheid.'
De gouverneur gaf zelf het voorbeeld van een treinramp waarbij een gifwolk ontsnapt als een mogelijk scenario waarbij een evacuatie kan noodzakelijk zijn. Zoiets gebeurde in 2013 in Wetteren, niet ondenkbeeldig dus. Groen roept dan ook de regering, lopende zaken of niet, op om hiervan werk te maken.

Maarten Tavernier
provincieraadslid Groen

Stefaan Van Hecke
federaal Volksvertegenwoordiger