Voorstel Groen West-Vlaanderen: “Geen provinciebelasting meer voor kwetsbare alleenstaanden”

22 Juni 2023

Voorstel Groen West-Vlaanderen: “Geen provinciebelasting meer voor kwetsbare alleenstaanden”

Groen wil de West-Vlaamse provinciebelasting vanaf 2024 afschaffen voor kwetsbare alleenstaanden. De fractie deed daarover een voorstel tijdens de provincieraad. Zo kan er tijdens de budgetopmaak dit najaar rekening mee gehouden worden.

“Alleenstaanden hebben het in ons land financieel niet altijd makkelijk. Ze moeten alleen opdraaien voor alle levenskosten, terwijl die niet zoveel lager liggen dan bij koppels en gezinnen. Denk maar aan de huur of aankoop van een eigen woning en de energiefactuur. Zeker voor alleenstaanden met een bescheiden inkomen, is deze situatie dikwijls uitdagend”, licht Maarten Tavernier, fractieleider van Groen, toe.

In november 2022 werd het provinciale belastingtarief voor alleenstaanden daarom al gereduceerd: dat bedraagt intussen niet meer dan de helft van het tarief voor gezinnen. Groen wil nu nog verder gaan. “We streven naar een structurele aanpak. Daarom stellen we voor om vanaf 2024 geen provinciebelastingen meer aan te rekenen aan kwetsbare alleenstaanden. Daartoe behoren alle alleenstaanden die nu al van een verminderd belastingtarief genieten”, legt Tavernier uit.

Beperkte financiële impact
Volgens Groen is dit voorstel perfect uitvoerbaar. “De financiële impact hiervan is inderdaad erg beperkt”, beaamt Tavernier. “Jaarlijks beschikt de Provincie over ruim 186 miljoen euro aan inkomsten. Als we de provinciebelastingen voor kwetsbare alleenstaanden schrappen, zou de Provincie iets meer dan 1 miljoen euro aan inkomsten verliezen. Amper 0,55 procent van het totaal. Daarbij komt dat de administratieve diensten ook werk besparen. Ze moeten deze belastingheffingen immers niet meer opstellen en innen.”

Ondanks unanieme steun vanuit de oppositie, weigerde de meerderheid om zich achter dit voorstel te scharen. “Een sympathiek voorstel, maar technisch onuitvoerbaar”, klonk het bij de gedeputeerde.

Maarten Tavernier
provincieraadslid-fractieleider Groen