Studie provincie bevestigt: geurhinder kippenstallen wordt onderschat

27 Oktober 2020

Studie provincie bevestigt: geurhinder kippenstallen wordt onderschat

In maart 2018 startte het provinciebestuur een studie op om een evaluatie te maken van de geurhinder veroorzaakt door stallen voor vleeskippen. De vaststelling was dat de theoretische studies die gemaakt worden voor een vergunningsaanvraag, niet overeenkwamen met de realiteit. Terwijl een modellering concludeert dat de geurimpact van een bedrijf aanvaardbaar is, komt het regelmatig voor dat in het openbaar onderzoek ernstige bezwaren ingediend worden door omwonenden.

Aan de hand van snuffelmetingen werden bij 8 bedrijven de reële geuremissie opgevolgd in de periode 2018-2019. Daar waren zowel klassieke als emissie-arme stallen bij. Op 1 oktober 2020 werd deze langverwachte studie door de deputatie besproken.

Provincieraadslid Maarten Tavernier (Groen) kon de studie inkijken: "De conclusie van de studie is heel duidelijk: er wordt bevestigd dat de theoretische studies de geurhinder onderschatten die er in de realiteit is voor omwonenden. Technisch vertaald: het gemiddelde geuremissiecijfer bedraagt 1,22 snuffeleenheden (per seconde.dierplaats en een emissiedebiet van 1,84 Nm3/h.dierplaats). Momenteel wordt in de theoretische studies gebruik gemaakt van het olfactometrische emissiecijfer 0,33 ouE/s.dier (met 2,4 Nm3/h.dier), een veel lager cijfer. Recent stelde Groen nog grote vragen bij de sterke groei van het aantal vergunde kippenplaatsen in West-Vlaanderen. In de ruim 2 jaar dat deze studie liep, zijn er bijna 2 miljoen kippen bijgekomen in de provincie. Uit deze studie blijkt dat deze groei een veel grotere impact betekent voor omwonenden dan aangenomen wordt in theoretische studies en dus in de vergunningsaanvragen".

Groen vraagt dan ook dat deze praktijkresultaten de nieuwe norm worden als geurstudies worden opgemaakt voor het indienen van vergunningen. Niet alleen in West-Vlaanderen, maar in het volledige Vlaams Gewest.

Bijlage: algemeen besluit en samenvatting studie vleeskippen West-Vlaanderen

Technische info:

  • snuffeleenheid (se): één snuffeleenheid per m³ komt per definitie overeen met de geurconcentratie in het veld waar de geur van de bron door een snuffelploeg nog net kan waargenomen worden;
  • geurconcentratie: aantal snuffeleenheden per m³;
  • geuremissie (se/s): product van de geurconcentratie (se/m³) en het emissiedebiet (m³/s);
  • ouE: (olfactometrische geureenheid, gemeten in het labo)

Maarten Tavernier
provincieraadslid Groen