Is bij waterschaarste golfterrein prioritair?

13 Augustus 2019

Vandaag eindigt het openbaar onderzoek voor de aanleg van een persleiding tussen het waterzuiveringsstation Torreele van drinkwatermaatschappij IWVA en het gemeentelijk golfterrein Ter Hille in Koksijde. De bedoeling is om het effluent van het waterzuiveringsstation te gebruiken als alternatieve waterbron bij waterschaarste zoals de voorbije jaren het geval was. Samen met een aantal wegeniswerken goed voor een investering van totaal zo'n 800.000 euro.

Op het eerste gezicht lijkt het positief dat er alternatieven voor grond- of leidingwater gezocht worden. Maar de vraag is of dit water niet beter voor andere doeleinden gebruikt wordt.

Provincieraadslid Maarten Tavernier: "Je zou al de vraag kunnen stellen of het opportuun is dat een gemeente zelf een golfterrein uitbaat. Maar deze situatie zorgt nu in elk geval dat de gemeente haar eigen noden op de eerste plaats zet. De normale bestemming van dit al verregaand gezuiverd afvalwater is nieuwe drinkwaterproductie. Een mooi voorbeeld van een circulair systeem, maar een deel van het water zal in de toekomst in periodes van droogte (en dus meestal ook hoger drinkwaterverbruik) dus afgeleid worden naar het golfterrein. Als er dan toch een overschot aan water is, zijn er dan geen sectoren die dit water even goed of zelfs beter kunnen gebruiken? En dan denken we vooral aan de landbouwsector die de voorbije jaren, nog het meest in de Westkustpolders, geconfronteerd werd met een oppompverbod. Als er vanuit een overheid richtlijnen komen om zuinig met water om te springen, wordt het niet besproeien van gazons als één van de eerste maatregelen vermeld. Hier wordt door een overheid een persleiding aangelegd om een golfterrein te kunnen blijven besproeien. En dit in een regio waar duinen en natuurgebieden al last hebben van de droogte, een regio die erg gevoelig is voor verzilting. Groen heeft hier ernstige vragen bij en pleit ervoor om bij waterschaarste prioriteit te geven aan drinkwaterproductie en de landbouwsector, eerder dan aan het eigen golfterrein."

Maarten Tavernier
provincieraadslid Groen

PS: Het Provinciaal Droogteoverleg concludeerde vandaag nog dat alle door de gouverneur ingestelde captatieverboden van kracht blijven. Er is immers geen structurele verbetering van de peilen van de waterlopen. Het zoutgehalte is toegenomen op de IJzer, het Lokanaal en kanaal Plassendale-Nieuwpoort. Waakzaamheid is nodig. Vooral in het Lokanaal worden sterk verhoogde waarden opgetekend (11.000 en 12.000 μS/cm). Ook in eerdere droge zomers nam de verzilting er sterk toe.