Groen West-Vlaanderen stemt tegen goedkeuring PRUP Anzegem

23 November 2021

Groen West-Vlaanderen stemt tegen goedkeuring PRUP Anzegem

Dinsdag buigt de West-Vlaamse provincieraad zich opnieuw over het tracé van de ringweg rond Anzegem. Als het van de Groene fractie afhangt, verdwijnt dat plan naar de vuilnisbak. Voorgoed.

Opvallend is dat ook de gemeente Anzegem niet voor het PRUP te vinden is. Noch haar inwoners. Meer dan 5.000 mensen dienden bezwaar in. Een nieuw record voor een provinciaal RUP. “Dat de Provincie toch blijft volharden in de boosheid en het dossier dinsdag weer op tafel legt, dat kunnen wij absoluut niet begrijpen”, reageert Maarten Tavernier, provincieraadslid en fractievoorzitter voor Groen. “Wij zullen dan ook tegen stemmen.”

En daar heeft de Groene fractie een hele reeks redenen voor. “Onze open ruimte is schaars, zeker in Zuid-West-Vlaanderen. In plaats van te verharden, moeten we ontharden. De betonstop mag geen loze belofte zijn. Een nieuwe ringweg heeft een negatieve impact op de fauna en flora in de buurt”, stelt Maarten Tavernier. “En ook in de strijd tegen de klimaatopwarming zijn ontharding en het behoud van open ruimte levensnoodzakelijk.”

Geen meerderheid in de PROCORO
Ook buiten de Groene fractie zijn er veel tegenstemmen hoorbaar. En die komen niet alleen uit Anzegem. “Binnen de PROCORO (Provinciale Commissie Ruimtelijke Ordening) is er geen meerderheid voor dit dossier. Terwijl er heel wat provinciale ambtenaren in deze adviesraad zetelen als stemgerechtigd lid. De kans dat dit project in de toekomst ooit gerealiseerd wordt (door de Vlaamse overheid als bevoegde wegbeheerder), is zogoed als onbestaande. Waarom beseft de Provincie dan nog altijd niet dat deze ringweg een barslecht idee is?”, vraagt Maarten Tavernier zich af.Volgens de Groene fractie zal het PRUP na een eventuele goedkeuring hoogstwaarschijnlijk juridisch aangevochten worden. “Naar mijn mening heeft zo’n procedure effectief kans op slagen. Voor de verkeerssituatie van Anzegem zou dat helemaal niets oplossen. Terwijl daar op korte termijn écht wel iets moet aan gebeuren”, benadrukt de fractievoorzitter.

“Tegen zo’n beleid zullen wij ons altijd blijven verzetten”

Verbreding doortocht als alternatief
Hoe een mogelijke oplossing er dan wel kan uitzien? Samen met de provinciefractie schaart Vlaams parlementslid Jeremie Vaneeckhout uit Anzegem zich achter het actiecomité: “Het actiecomité Omring Anzegem Niet deed een ultiem tegenvoorstel: om de huidige doortocht te verbreden en de bestaande scherpe bocht af te zwakken. Een veel eenvoudiger plan dat de open ruimte spaart. Zelfs binnen de PROCORO klinken er stemmen om dat voorstel ernstig te onderzoeken. Dat zou er alleszins voor zorgen dat de buurtbewoners, eigenaars, landbouwers en ook het landschap van Anzegem geen zwaard van Damocles boven het hoofd krijgen. En met of zonder dit PRUP, op korte termijn zijn toch maatregelen nodig die de verkeersveiligheid op de doortocht in Anzegem verbeteren.”

Maarten Tavernier,
provincieraadslid Groen

Jeremie Vaneeckhout,
Vlaams parlementslid