Een megaslachthuis even bedenkelijk als megastallen

14 Juni 2021

Een megaslachthuis even bedenkelijk als megastallen

De West-Vlaamse deputatie heeft op 10 juni een omgevingsvergunning verleend voor de uitbreiding van het slachthuis Debra-Freeze NV in Tielt, weliswaar onder voorwaarden.

Daarmee kunnen, met enkele jaren vertraging, de uitbreidingsplannen gerealiseerd worden die reeds in 2017 mogelijk werden door het goedkeuren van een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP). Tijdens de behandeling van dit PRUP kwam het Tieltse slachthuis negatief in de media met beelden van mishandeling van aangevoerde varkens gemaakt door Animal Rights. Het slachthuis moest toen enkele weken sluiten. Heel wat klanten haakten toen af, maar blijkbaar is het klantenbestand weer op peil en hoog genoeg om de capaciteit nu toch uit te breiden van 1,5 naar 2,4 miljoen dieren per jaar.

Groen heeft hier ernstige bedenkingen bij. Al bij de behandeling van het PRUP namen wij het standpunt in dat het niet goed kan zijn om zo’n grootschalige industriële aanpak te hanteren met dieren. Op die manier is het onvermijdelijk dat deze als een product beschouwd worden in plaats van als een levend wezen.

Groen pleit al langer voor een warme sanering om de veestapel af te bouwen. Ondertussen wordt meer en meer duidelijk dat de industriële grootschalige veeteelt heel wat negatieve gevolgen heeft. Het recente stikstofarrest stelde het probleem van de grote toename van megastallen, onder andere voor varkens, de voorbije jaren op scherp. Het Vlaamse landbouwbeleid kan niet anders dan ingrijpen en dat zorgt momenteel voor politieke hoogspanning in de Vlaamse regering. Maar iedereen met een beetje gezond boerenverstand kan niet anders dan inzien dat het niet verstandig is om de veestapel en de daarbij horende impact op het milieu steeds verder te laten groeien. Vlaanderen produceert op zijn beperkte oppervlakte al 2,5 keer meer varkensvlees dan we zelf consumeren.

We hebben dus minder in plaats van meer megastallen nodig. En dus ook geen megaslachthuis.

Maarten Tavernier
provincieraadslid Groen