Motie Groen aan Vlaamse regering unaniem goedgekeurd in West-Vlaamse provincieraad

16 December 2021

Motie Groen aan Vlaamse regering unaniem goedgekeurd in West-Vlaamse provincieraad

Op initiatief van de Groene fractie dient de West-Vlaamse provincieraad een motie in bij de Vlaamse regering. De aanleiding? De nieuwe ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas 2022-2027. De aangepaste plannen, die volgden op het openbaar onderzoek, schroeven de al zeer beperkte ambitie om de barslechte waterkwaliteit aan te pakken namelijk nog verder terug. Dat kan niet, vindt Groen.

Nul: zoveel West-Vlaamse watergebieden behoren er tot klasse 1, 2 of 3 in de aangepaste ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen. In de oorspronkelijke plannen vielen de Poekebeek en de Blankaart wel nog onder de lichtgroene klasse 3. Dat betekent dat de waterkwaliteit er nu ondermaats is. Maar dat de Vlaamse regering plande om dat tegen 2027 op te lossen, door de waterlichamen in goede ecologische staat te stellen. Waarom die plannen nu aangepast worden en de twee waterlichamen naar klasse 4 verwezen worden, roept vragen op.

“De ambitie van de Vlaamse overheid was al mager. Maar nu ziet de situatie voor West-Vlaanderen er nóg slechter uit. Hebben de West-Vlamingen dan geen recht op een goede waterkwaliteit?”, reageert Maarten Tavernier, provincieraadslid en fractievoorzitter voor Groen.

“Waterkwaliteit in West-Vlaanderen is ondermaats. Ambitie moet dus opgevoerd en niet teruggeschroefd worden”

Als die aanpassing van de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen goedgekeurd wordt, zal West-Vlaanderen tegen 2027 nog altijd géén enkel stroomgebied hebben dat in een goede ecologische toestand verkeert. En dat heeft niet alleen een grote impact op het milieu, maar ook op de bewoners. Maarten Tavernier: “De Blankaart is een belangrijk waterwinningsgebied. Hoe langer het duurt dat de waterkwaliteit daar optimaal is, hoe duurder en moeilijker de waterwinning er verloopt. De Vlaamse regering zou dus net éxtra ambitieus moeten zijn. Want dit belangt iedereen aan. Maar we zien voorlopig het tegendeel gebeuren.”

West-Vlaanderen slechtste leerling van de klas

Vlaanderen is op vlak van waterkwaliteit één van de slechtste leerlingen van de Europese klas. Van de vijf Vlaamse provincies scoort West-Vlaanderen het slechtst. “Van de 53 West-Vlaamse waterlopen vallen er 29 (of 55%) in de plannen onder klasse 6. Dat betekent dat zelfs in 2033 de waterkwaliteit in ruim de helft van onze waterlopen sterk ondermaats zal zijn”, zucht Maarten Tavernier.

De West-Vlaamse provincieraad ging vanmiddag unaniem akkoord met de Groene fractie. In een motie geeft ze de Vlaamse regering twee opdrachten. “We willen dat de ambitie uit het oorspronkelijke ontwerpplan op z’n minst behouden blijft. En dat de Vlaamse regering onderzoekt hoe ze nog meer West-Vlaamse waterlichamen in klasse 3 kan krijgen. Zodat onze provincie tegen 2027 over een betere waterkwaliteit beschikt. Want dat is zeker geen overbodige luxe”, stelt Maarten Tavernier.

Maarten Tavernier