Natte natuur in de Leieregio dreigt te krimpen in plaats van uit te breiden

29 September 2020

Natte natuur in de Leieregio dreigt te krimpen in plaats van uit te breiden

10 jaar geleden besliste de Vlaamse regering om in de Leieregio werk te maken van het rivierstel van 500 ha natte natuur. Deze realisatie is een essentieel onderdeel van het Seine-Schelde project dat de Leie toegankelijk maakt voor grotere boten en een voorwaarde voor de noodzakelijke Europese steun hiervoor.

Na 10 jaar maakt Groen de rekening op. Uit recente cijfers, verzameld door Vlaams parlementslid Jeremie Vaneeckhout, blijkt dat op vandaag 4 ha is ingericht en 13,6 ha is in een bepaalde vorm van voorbereiding. Dit zijn dramatische cijfers.
"Aan dit tempo bereikt Vlaanderen zijn doelstelling in het jaar 3260, dit is echt om van te huilen", aldus Jeremie Vaneeckhout. Zelfs als alle terreinen in voorbereiding, de komende 5 jaar zouden worden gerealiseerd, komen we in 2025 op 17,6 ha. Op dat tempo duurt nog altijd 500 jaar. Dat is onaanvaardbaar. Minister Demir moet het ambitieniveau drastisch omhoog halen."

Provincieraadslid Maarten Tavernier vult aan: "Tegelijk stelt Groen vast dat ook andere, bestaande natte, groene zones onder druk komen. Plannen van de Vlaamse Waterweg omtrent de Leie, maar ook voor het kanaal Bossuit-Kortrijk, bedreigen ook bestaande zones als 't Schrijverke, de open ruimte Patersmote, de Oude Leie-arm tussen Kortrijk-Harelbeke-Kuurne, de Venning,... Deze laatste werd gerealiseerd als compensatie voor het aansnijden van LAR Zuid, maar dreigt nu dus zelf op de schop te gaan.
De aanleg van zogenaamde 'passagestroken' voor grote boten zou grote happen nemen uit de open ruimte en bestaande natuurgebieden langs de Leie, waaronder ook natuurgebied 't Schrijverke. Dit is niet het scenario dat voorzien werd in het opgemaakte MER (milieu-effectenrapport) en voor Groen een absolute No Go."

Kortrijks gemeenteraadslid en regiovoorzitter Matti Vandemaele: "Wij zijn heel bezorgd. Niet alleen komt Vlaanderen zijn beloofde engagementen niet na. Daarnaast dreigen ze nog bestaande gebieden te vernietigen. We hebben in onze stad en bij uitbreiding de regio al veel te weinig van deze gebieden. Het is onbegrijpelijk dat dit anno 2020, in tijden van betonstop, nog op tafel komt."
Groen zal zowel in het Vlaams Parlement als in Kortrijk en omgeving aandringen om de voorliggende plannen af te voeren én het rivierherstel te versnellen.

Jeremie Vaneeckhout, Vlaams Parlementslid
Matti Vandemaele, gemeenteraadslid Kortrijk en regiovoorzitter
Maarten Tavernier, provincieraadslid