Natuureducatief centrum in Bergelen wordt vernieuwd

25 November 2019

Natuureducatief centrum in Bergelen wordt vernieuwd

De provincie voorziet in het nieuwe meerjarenplan voor de komende legislatuur 200.000 euro voor het vernieuwen van natuureducatief centrum De Rand in provinciedomein Bergelen.

In 2020 wordt voorzien een architect aan te stellen, om in 2021 de werken te kunnen uitvoeren. Dat vernam provincieraadslid Maarten Tavernier (Groen) tijdens de budgetbesprekingen in de commissies van de provincieraad: 'Het huidige natuureducatief centrum is een prefab houten constructie die er meer dan 25 jaar geleden door de gemeente gezet werd. Het is logisch dat het ondertussen aan vervanging toe is. Groen is tevreden dat er niet alleen geïnvesteerd wordt in een mooie cafetaria, maar dat de provincie er ook voor kiest om de educatieve infrastructuur op niveau te houden. De provinciedomeinen zijn in onze regio belangrijke groene trekpleisters, zowel voor de mens als voor planten en dieren. Het is belangrijk dat een ruim publiek op een comfortabele manier kan bijleren over wat de natuur in het domein te bieden heeft.'

Uittreksel uit toelichting:
AC000072, p 33: welke projecten worden hierbij voorzien?
De kosten (uitgaven) zijn als volgt gespreid in de tijd:
* in 2020: erelonen in functie van de toekomstige verbouwing van De Rand (€12.040)
* in 2021: verbouwing van De Rand (€187.000)
* in 2022: erelonen in functie van de verbouwing De Rand (+/- €1.000)
* in 2023: schilderwerken (€80.000)

Maarten Tavernier
provincieraadslid