Nieuwe omgevingsvergunning voor luchthaven Kortrijk-Wevelgem levert nieuwe studies en kans op extra hinder op

11 Januari 2024

Nieuwe omgevingsvergunning voor luchthaven Kortrijk-Wevelgem levert nieuwe studies en kans op extra hinder op

Vlaams minister Zuhal Demir leverde een nieuwe omgevingsvergunning voor onbepaalde duur af aan de luchthaven Kortrijk-Wevelgem. Die bevat enkele bijzondere voorwaarden en legt extra onderzoeken op. Al zorgen die maatregelen helemaal niet voor een verbetering, vindt Groen. De kans op overlast voor de buurtbewoners neemt mogelijk zelfs sterk toe.

“De omgevingsvergunning bevat enkele voorwaarden voor exploitatie. Maar die blijven zogoed als ongewijzigd”, merkt provincieraadslid Maarten Tavernier op. “Zwaar (lucht)vrachtvervoer blijft niet toegelaten. Het aantal touch-and-go-vluchten en de dag- en uurregeling ervan blijven behouden. Idem voor het aantal vliegtuigen dat gelijktijdig in circuit mag zijn. En ook de maximale geluidsproductie blijft voor 80 procent van de vluchten op 72 dB. Enkel nachtvluchten zijn nu ook op papier uitgesloten, al worden die er in de praktijk al een tijd niet meer uitgevoerd en maakt dit dus geen verschil. Er is niet alleen geen medische noodzaak meer voor nachtvluchten voor bvb. transport van organen, het is gewoon ook economisch niet verantwoord om voor 1 vliegtuig alle noodzakelijke personeel ’s nachts te laten werken.”

“Noem het dus gerust een status quo”, concludeert Tavernier. “Dat wil zeggen dat de huidige problemen niet worden aangepakt. Het blijft moeilijk voor de omwonenden om na te gaan of de luchthaven deze voorwaarden al dan niet naleeft. De voorschriften zijn niet alleen complex. Alle info over het naleven ervan wordt aangeleverd door de exploitant van de luchthaven, de belanghebbende. Hoe betrouwbaar is die info dan?”

Bijkomende studies
De nieuwe omgevingsvergunning legt ook enkele bijkomende studies op. Zo moet er een actieplan rond geluid komen waarin een aantal maatregelen onderzocht worden, met een jaarlijkse opvolging. Eén van die items is de meerwaarde van een permanent geluidsmeetnet. Daarnaast moet de luchthaven een nieuw brandvoorkomingsadvies aanvragen, een aantal immissiemetingen uitvoeren, de afvoer van afval- en hemelwater onderzoeken en een actuele gezondheidsbeoordeling op basis van een nieuw beoordelingskader laten opmaken, dat na 5 jaar moet herhaald worden. Er moet ook een nieuw communicatieplan opgemaakt worden.

“Het is helemaal niet zeker dat die studies voor vooruitgang zullen zorgen. Niet voor de bewoners, noch voor het leefmilieu. En dat terwijl de nieuwe omgevingsvergunning voor onbepaalde duur is”, zegt Kortrijks gemeenteraadslid Matti Vandemaele. “Wat wel zeker is? De hinder zal op korte termijn niet verminderen, ondanks de 280 bezwaarschriften. Integendeel … Die kan zelfs verdubbelen. Als criterium voor het luchtverkeersgeluid geldt een maximum van 179 potentieel sterk gehinderden. De voorbije tien jaar schommelde dat aantal tussen de 35 en 89, minder dan de helft.”

Absurde voorkeursbehandeling
Dat de luchthaven Kortrijk-Wevelgem een voorkeursbehandeling krijgt, valt volgens covoorzitter en Vlaams parlementslid Jeremie Vaneeckhout niet te verdedigen. “De Vlaamse regering schrapt duizenden bushaltes en neemt daarmee de vervoersmogelijkheden van talloze inwoners af. Tegelijkertijd vloeien er miljoenen euro’s naar overbodige, hinderlijke luchthavens zodat deze in leven kunnen blijven. Was het vliegveld van Wevelgem een bushalte geweest … dan hadden ze er op 6 januari ongetwijfeld de stekker uit getrokken”, stelt hij gechoqueerd vast.

Maarten Tavernier, provincieraadslid,
Matti Vandemaele, gemeenteraadslid Kortrijk en lijsttrekker Kamer
Jeremie Vaneeckhout, Vlaams parlementslid en covoorzitter Groen