Ondanks overstromingsgevaar onderzoekt Provincie mogelijke inplanting van bedrijventerrein langs de Slijpbeek

02 Februari 2024

Ondanks overstromingsgevaar onderzoekt Provincie mogelijke inplanting van bedrijventerrein langs de Slijpbeek

Het lijkt wel Kafka op de grens van Deerlijk en Zwevegem. Onlangs trad het bufferbekken langs de Slijpbeek uit z’n oevers. De Vlaamse overheid wil het woonuitbreidingsgebied aan de rechterkant van het bufferbekken dan ook omzetten in watergevoelig openruimtegebied. Terwijl de Provincie aan de linkerkant net het omgekeerde doet. Daar onderzoekt het of de bestaande open ruimte kan worden omgezet in een industriezone.

Maarten Tavernier, West-Vlaams fractievoorzitter voor Groen, informeerde tijdens de laatste provincieraad of die plannen nog altijd op tafel liggen. “De Provincie gaat verder door met het onderzoek naar dat bedrijventerrein. Daarvoor bestelde het een MER-studie”, reageert Tavernier ontzet. “Een bedrijventerrein inplanten in een gebied dat amper drie maanden geleden nog onder water stond? Iedereen met een beetje gezond boerenverstand weet dat dat geen goed idee is. Daar moet je geen duur studiebureau voor betalen.”

Het Vlaamse beleid lijkt Tavernier gelijk te geven. “Aan de rechterkant van het bufferbekken, dat de Provincie trouwens zelf aanlegde in 2020-2021, ligt een woonuitbreidingsgebied. De Vlaamse overheid is een procedure gestart om die zone, Slype Noord, om te zetten in watergevoelig openruimtegebied. Helemaal terecht. Want afgelopen november trad het bufferbekken uit z’n oevers door de zware regenval. Als daar woningen zouden worden gebouwd, is er een reëel risico dat die in de toekomst onder water zouden komen te staan.”

Op enkele honderden meters van Slype Noord toch onderzoek naar bedrijventerrein
“Wat de hele situatie zo absurd maakt, is dat de provinciale zoekzone Esser op slechts enkele honderden meters van datzelfde bufferbekken ligt”, voegt Tavernier toe. “Door die open ruimte om te zetten in een industriezone lopen niet alleen de bedrijven die zich daar zouden vestigen kans om onder water te lopen. De plannen brengen ook de woningen die stroomafwaarts liggen in gevaar. Die plannen zijn simpelweg niet meer van deze tijd. Het lijkt wel of het ruimtelijk beleid van de Provincie in de vorige eeuw is blijven steken.

Ook vanuit Zwevegem klinkt er felle kritiek. “De zoekzone werd aangebracht door de gemeente Deerlijk. Ook al ligt Esser op de grens met Zwevegem”, illustreert Yves De Bosscher, gemeenteraadslid in Zwevegem. “Goed gezien van onze buurgemeente: Deerlijk zou de vruchten van die nieuwe bedrijvenzone plukken. De lasten en het mogelijk overstromingsgevaar … die zouden voor de rekening van de inwoners van Zwevegem zijn. We verzetten ons al langer tegen deze zoekzone, maar de Provincie blijft doof voor ons protest. Terwijl de keuze voor méér bedrijven op een overstromingsgevoelige plek net heel onlogisch is.”

Maarten Tavernier, provincieraadslid,
Yves De Bosscher, gemeenteraadslid Zwevegem