Oude politieke cultuur duikt op in het bestuur van Inagro

26 Mei 2020

Oude politieke cultuur duikt op in het bestuur van Inagro

N-VA en Groen willen aanpassingen in nieuw comitéEr wordt een nieuw politiek orgaan opgericht binnen Inagro, het autonoom provinciebedrijf voor land- en tuinbouw. Er is echter een vergoeding voorzien voor de provincieraadsleden van de meerderheid. "Dit is ongehoord. De presentiegelden die hiervoor vanuit Inagro ingezet zouden worden, kunnen beter besteed worden aan de ondersteuning van de landbouw in West-Vlaanderen," aldus de raadsleden Luc Coupillie van N-VA en Maarten Tavernier van Groen.

Inagro is in de brede land- en tuinbouwsector in West-Vlaanderen gekend voor zijn onderzoek en advies. Dit autonoom provinciebedrijf bestaat in zijn huidige vorm sedert 2011. Inagro haalt zijn financiering vooral uit provinciale middelen. Het wordt geleid door een dagelijks bestuur en een raad van bestuur. In dit laatste 25-koppig bestuursorgaan zetelen 11 provincieraadsleden met aan het hoofd Bart Naeyaert, gedeputeerde bevoegd voor land- en tuinbouw.

Een statutenwijziging die op 28 mei op de provincieraad geagendeerd wordt, voorziet nu een derde bestuurlijk (en betaald) orgaan en luidt naar de naam "Politiek Strategisch Comité", afgekort PSC. Het PSC zou bestaan uit de gedeputeerde zelf en maximaal vier provincieraadsleden uit de meerderheid (CD&V, Open VLD en sp.a) en dient dus om binnen de meerderheidspartijen te overleggen.

"Ongehoord", vinden Maarten Tavernier (Groen) en Luc Coupillie (N-VA), provincieraadsleden en tevens bestuursleden in Inagro.

Provincieraadslid Maarten Tavernier: "Om overleg te organiseren binnen de meerderheidspartijen is geen nieuw statutair orgaan noodzakelijk. De kost is misschien beperkt in het geheel van de begroting van Inagro maar een aantal financiële tegenvallers vorig jaar heeft de spaarpot van Inagro sterk laten krimpen. 10% van deze geslonken reserve inzetten om enkele presentiegelden uit te betalen aan politieke bestuurders, is geen goed bestuur. De presentiegelden die hiervoor vanuit Inagro ingezet zouden worden, kunnen beter besteed worden aan de ondersteuning van de landbouw in West-Vlaanderen. Gezien de situatie, geslonken reserves, COVID-19 en de huidige droogte, is het beter om elke euro goed te besteden."

Provincieraadslid Luc Coupillie: "Een dergelijk orgaan in elkaar boksen, getuigt van oude politieke cultuur. Politici worden soms als zakkenvullers versleten. Dit soort van politieke constructies bevestigt dit vooroordeel en bezoedelt alle politieke partijen. De politieke partijen vertegenwoordigd in de provincie genieten al van fractiemiddelen gespijsd door de West-Vlaamse belastingbetaler. De constructie die hier voorligt, doet daar weer een schepje boven op. Als de meerderheidspartijen met elkaar in overleg willen gaan en dit dan ook willen financieren, dan kan dat met de beschikbare politieke dotaties in plaats van te teren op de al schaarse middelen van Inagro."

De provincieraadsleden Coupillie en Tavernier dienen op de provincieraad van 28 mei alvast een amendement in om deze PSC-constructie ongedaan te maken.

Maarten Tavernier,
Provincieraadslid Groen