10 pv's voor overtredingen sproeiverbod in West-Vlaanderen

24 Oktober 2018

10 pv's voor overtredingen sproeiverbod in West-Vlaanderen

Toezicht niet lakser dan andere provincies - minder nood aan water is de uitdaging voor de toekomst Tijdens de droogteperiode afgelopen zomer waren beperkingen op het gebruik van water van toepassing, die vooral voor de landbouwsector een zware impact hadden. Op basis van een schriftelijke vraag in het Vlaams parlement raakten begin oktober reeds cijfers bekend over het toezicht op het zogenaamde sproeiverbod in andere provincies, maar niet voor West-Vlaanderen.

Provincieraadslid Maarten Tavernier (Groen) vroeg daarom de cijfers op bij de gouverneur. Ondertussen is het wel mogelijk om deze ter beschikking te stellen, omdat de maatregelen voldoende lang voorbij zijn. Groen is tevreden dat hieruit blijkt dat het toezicht in West-Vlaanderen zeker niet lakser is dan in andere provincies. Er zijn 10 PV's opgemaakt (tegenover 18 boetes in de rest van Vlaanderen), 10 geregistreerde mondelinge waarschuwingen, 36 interventies na meldingen en 64 geregistreerde gerichte toezichten.

Nu het opnieuw een lange periode erg droog is, lijkt het duidelijk dat de klimaatverandering zal zorgen dat dit soort situaties in de toekomst geen uitzondering meer zullen zijn. De uitdaging voor de toekomst wordt dan ook niet alleen om watervoorraden aan te leggen, maar ook en vooral om de watervraag te beperken.

Andere landbouwmethodes (hoe meer koolstof in de bodem - iets waar bvb. biolandbouw op inzet - hoe beter de bodem water vasthoudt), aanpassen van teelten, andere manieren van water geven (bvb. druppelirrigatie in plaats van beregenen) zijn mogelijkheden om met het beschikbare water meer te kunnen doen. Groen roept het provinciebestuur op om ook hiervan een prioriteit te maken, en niet alleen aan het aanleggen van bijkomende watervoorraden.

Maarten Tavernier,
provincieraadslid