750 percelen geschrapt uit jachtplannen in 2018

17 Oktober 2019

750 percelen geschrapt uit jachtplannen in 2018

Halfweg 2017 werden de jachtplannen in Vlaanderen online. Voor het eerst kon dit door de burger op een eenvoudige manier geconsulteerd worden. Er bleek dat tal van woningen, bedrijven maar ook scholen, speelpleinen, rusthuizen, kerkhoven, in een jachtplan opgenomen waren.Het leidde voorlopig tot een schrapping in 2018 (aanvragen 2e helft 2017 en 2018) van 750 percelen. Dat blijkt uit het jaarverslag van de gouverneur, dat onlangs gepresenteerd werd in de provincieraad.

Provincieraadslid Maarten Tavernier: 'Daaruit blijkt dat er wel degelijk veel mankementen zijn, en het is positief dat de burger de mogelijkheid heeft om te reageren als blijkt dat zijn woning opgenomen is in een jachtplan. Maar die 750 percelen is maar het topje van de ijsberg. Eind 2017 voerde Groen een screening uit op het grondgebied van de stad Kortrijk en vond daar alleen al snel minstens 1500 woningen en 60 bedrijven die in jachtgebied lagen (van de 10 situaties die als illustratie in het persbericht gebruikt werden, zijn er trouwens 6 aangepast). Dat er toch 'maar' 750 aanvragen waren, komt wellicht omdat de meeste mensen helemaal niet weten dat ze in een jachtgebied liggen en door de administratieve rompslomp waar de burger door moet om dit te laten aanpassen. Groen wil daar iets aan doen.'

Vlaams parlementslid Jeremie Vaneeckhout: 'Het zou veel logischer zijn om de bewijslast om te keren. In plaats dat de burger zelf het initiatief moet nemen om de eigen woning of grond uit een jachtplan te schrappen, zou de jager of wilbeheerseenheid een schriftelijke toestemming moeten hebben van de eigenaar. Mijn voorganger Bart Caron had hierover een voorstel van decreet ingediend in de vorige legislatuur. Nu de nieuwe legislatuur van start gaat, wordt dit decreet opnieuw voorgelegd aan het Vlaams parlement.'

Maarten Tavernier
provincieraadslid

Jeremie Vaneeckhout
Vlaams parlementslid