Pleidooi voor definitieve redding Oude Leie-arm in Wielsbeke

23 September 2023

Pleidooi voor definitieve redding Oude Leie-arm in Wielsbeke

in 2020 verzamelde Groen bezwaarschriften bij de plannen van de gemeente Wielsbeke en Unilin om de Oude Leie-arm in de Ooigemstraat (bij het recyclagepark) te dempen. De bedoeling was om dit stukje natuur te laten verdwijnen onder een laag asfalt of beton om er een vrachtwagenparking van te maken.

“Een absurd idee”, zegt Groen provincieraadslid Maarten Tavernier, “zeker in tijden waar we in droge zomers een grote nood hebben aan watervoorraden. Waar de overheid veel centen en energie steekt in ‘Blue deal’-projecten die ervoor moeten zorgen dat water meer ter plaatse blijft. Waar Vlaanderen er maar heel beperkt en langzaam in slaagt werk te maken van de beloofde 500 hectare natte natuur die er moeten komen in het kader van rivierherstel Leie. Waar volop ontharding gestimuleerd wordt.”

Gelukkig werd de aanvraag ingetrokken en bleven deze plannen tot nu toe in de kast liggen. Maar zolang de ruimtelijke bestemming industriegebied is, kan elke dag een nieuw dossier ingediend worden om dit stukje natuur, bestempeld als biologisch zeer waardevol gebied, te laten verdwijnen

In het lopende Gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan (GRUP) Leievallei ziet Groen de ideale gelegenheid om te zorgen dat de Oude Leie-arm verandert van bestemming naar natuurgebied. Vlaams parlementslid Jeremie Vaneeckhout: “Als je de uitgangspunten van het plan leest dan is het onbegrijpelijk dat dit gebied niet opgenomen is. Die spreken van zaken zoals het behouden en versterken van natuurcomplexen binnen een netwerk, behouden en versterking van watersystemen en valleistructuren, ook voor natuurlijke waterberging. Heel wat mooie woorden, maar een schril contract met het reële risico dat een bestaande Oude Leie-arm plaats moet maken voor een vrachtwagenparking.

Groen lanceert dan ook een petitie rond dit dossier (zie QR-code). En roept iedereen op om van het openbaar onderzoek gebruik te maken om een inspraakreactie in te dienen met de vraag om deze Oude Leiearm een nieuwe bestemming als natuurgebied te geven.

Jeremie Vaneeckhout,
Vlaams parlementslid en co-voorzitter

Maarten Tavernier,
provincieraadslid

Info over het dossier

Modeltekst voor inspraakreactie