Groen herhaalt pleidooi voor gebiedsdekkend wandelnetwerk

01 April 2020

Groen herhaalt pleidooi voor gebiedsdekkend wandelnetwerk

Meerwaarde in de huidige situatie zou enorm zijn De wandelnetwerken zijn een topproduct van het provinciebestuur en zijn toeristische organisatie Westtoer. Door het systeem van knooppunten kan je eindeloos variëren en je eigen wandeling op maat samenstellen.

Groen pleitte een jaar geleden in de provincieraad om deze wandelnetwerken niet alleen voor te behouden voor toeristische regio's, maar deze over de hele provincie uit te bouwen.

Dit voorstel werd door de meerderheid afgeketst onder andere om financiële redenen. Maar de kostprijs bleek achteraf niet zo groot te zijn: een investeringskost van 1,25 miljoen euro en een jaarlijkse onderhoudskost van 250 000 euro. Dat is zowat 8x minder dan wat de provincie zal uitgeven aan een prestigeproject als het Provinciaal Hof op de Grote Markt in Brugge. Maar aan een wandelnetwerk over alle gemeentes zou elke West-Vlaming iets hebben.

Het vergroten en vereenvoudigen van de wandelmogelijkheden zou in een periode als deze zeer nuttig zijn. Wandelen en joggen in eigen buurt zijn naast fietsen de enige recreatieve en sportieve activiteiten die omwille van het Corona-virus toegelaten zijn. Heel veel West-Vlamingen (her)ontdekken de wandelmogelijkheden in eigen gemeente.

Ook los van de huidige - en hopelijk eenmalige - situatie zijn de voordelen van wandelen talrijk: het is een stimulans om regelmatig te bewegen, wat goed is voor de gezondheid; het kan ervoor zorgen dat trage wegen opnieuw de erkenning krijgen die ze verdienen; en het is bovendien (in normale tijden) economisch interessant voor de lokale horeca.

Ook het excuus dat dit moet voorbehouden worden toeristisch (en dus landschappelijk) aantrekkelijke regio's, kan achterwege gelaten worden. Toerisme Vlaanderen ondersteunt deze wandelnetwerken niet meer, dus hoeft de provincie geen rekening meer houden met hun criteria. Er kan ook een onderscheid gemaakt worden tussen toeristische en andere, meer lokale wandelnetwerken.

Groen vraagt dus nogmaals dat de provincie ervoor kiest om de wandelnetwerken uit te breiden in elke West-Vlaamse gemeente. Om zo niet alleen voor de toerist, maar voor elke inwoner een meerwaarde te bieden.

Maarten Tavernier
provincieraadslid Groen