Project De Sol in Blankenberge afgevoerd

08 Februari 2019

Vandaag bleek dat het project De Sol in Blankenberge niet doorgaat. Na de voorlopige vaststelling van het PRUP op 22 februari 2018 was het wachten op de definitieve vaststelling in de provincieraad en die moest er komen voor 4 maart 2019.

Dit zal nu niet het geval zijn en daar is Groen tevreden over.

Groen heeft als enige partij steeds tegengestemd in de provincieraad als dit project op de agenda stond. Wij vonden het een aantasting van de open ruimte tussen Blankenberge en Zeebrugge en konden ook niet akkoord gaan met de inplanting daar van een 'ecologische' (what's in a name) golf en van 400 nieuwe woongelegenheden. De noodzaak hiervoor werd volgens Groen nooit echt aangetoond en het leek eerder te gaan om een prestigeproject van de stad om meer kapitaalkrachtige toeristen aan te trekken.

Waar Groen minder tevreden over is is het feit dat de provincie hier 600.000 euro heeft geïnvesteerd in studiewerk en projectplanning en dat die 600.000 euro nu verloren zijn, dit is belastinggeld van de West-Vlaming dat nu weggegooid is.

Wij hadden van bij het begin al gewaarschuwd hiervoor en we hopen dat dit scenario zich niet herhaalt bij andere projecten in strategische projectgebieden zoals de luchtmachtbasis in Koksijde.

Gerda Schotte,
Fractieleidster Groen