Rechtszekerheid voor herbevestigd agrarisch gebied? Graag de daad bij het woord

26 Februari 2024

Rechtszekerheid voor herbevestigd agrarisch gebied? Graag de daad bij het woord

De noodzakelijke verduurzaming van de landbouwsector terugschroeven zal het inkomensprobleem van de meeste landbouwers niet oplossen.

De voorbije weken leverden de hevige landbouwprotesten veel aankondigingen vanuit de politiek op, vanuit verschillende niveaus. Vooral op Europees en Vlaams niveau is er sprake van het terugschroeven van een aantal milieumaatregelen. Voor Groen is dat de verkeerde richting. De noodzakelijke verduurzaming van de landbouwsector terugschroeven zal het inkomensprobleem van de meeste landbouwers niet oplossen.

Vlaams parlementslid Jeremie Vaneeckhout: “Groen roept op om in de eerste plaats agrarische bestemmingen te respecteren in het ruimtelijke beleid. Daar liggen tal van kansen om de goede voornemens naar de landbouw toe in de praktijk te brengen. Vandaag zijn we op een locatie die dat treffend illustreert: de gemeente Koksijde is bezig met het voorbereiden van een Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) voor de uitbreiding van het (gemeentelijke) golfterrein Ter Hille. Die uitbreidingszone ligt in herbevestigd agrarisch gebied en gaat over een oppervlakte van maar liefst 30 hectare. Na alle intenties om de landbouwsector te steunen is het helemaal niet logisch om voor zo’n oppervlakte een bijkomend golfterrein voorrang te geven aan de huidige agrarische bestemming. Wat vinden we het belangrijkste: extra golfers plaats geven of onze landbouwers verder laten boeren?”

Provincieraadslid Maarten Tavernier hekelt de rol van de provincie in dit dossier: ‘De provincie schrijft in haar recente stikstofplan dat herbevestigd agrarisch gebied rechtszekerheid moet bieden. Maar tegelijk ziet ze er geen graten in om mee te werken aan het verdwijnen van 30ha ervan voor de uitbreiding van een golfterrein. Er zou een compensatie voorzien worden binnen het provinciaal RUP voor de militaire luchtmachtbasis. Omdat er ook vandaag binnen het militair domein landbouwactiviteiten plaatsvinden, is die planmatige compensatie deels theoretisch en betekent dit geen bijkomende landbouwoppervlakte. Eind vorige maand kondigde defensie ook aan om toch niet de volledige basis van de hand te doen. Dat leidt tot onzekerheid over het lang voorbereidde PRUP, samen met de voorziene compensatie. CD&V, Open VLD en Vooruit hebben in dit dossier de kans om de daad bij het woord te voegen.”

De voorbije weken is met het nodige cijfermateriaal duidelijk gemaakt dat er veel meer landbouwgrond verdwijnt voor harde bestemmingen als wonen en industrie, en oneigenlijk gebruik zoals paardenweides. De landbouwsector heeft geen baat bij een symboolstrijd rond natuur- of milieudossiers. Wel bij een ruimtelijk beleid dat duidelijkheid verschaft waar landbouw de hoofdbestemming moet zijn, en dat ook consequent toepast.

Jeremie Vaneeckhout, Vlaams parlementslid,
Maarten Tavernier, provincieraadslid