Primeur: vrouw bestemt 8 ha grond voor biolandbouw dankzij schenking

31 Mei 2020

Primeur: vrouw bestemt 8 ha grond voor biolandbouw dankzij schenking

Bio zit in de lift in Vlaanderen. De consumptie, het aantal bioboeren en het bio-areaal stijgen. Uit onverwachte hoek krijgt de biosector steun om het bio-areaal ook in de toekomst te verzekeren. Op Valentijnsdag 2020 schonk Geneviève 8 ha landbouwgrond aan stichting De Landgenoten. Ze wil zeker zijn dat deze gronden in Ichtegem voor altijd biologisch bewerkt worden, ook als zij er niet meer is. Aangezien De Landgenoten grond ter beschikking stelt aan boeren die gecertificeerd biologisch werken, is met deze schenking haar wens vervuld. Deze schenking voor bio is een primeur in Vlaanderen. De stichting haalt nu giften op om de schenkingsrechten te betalen. De gemeente Ichtegem is trots op deze duurzame en genereuze gift.

Geneviève, de voormalige eigenares van de landbouwgrond, erfde de gronden ooit van haar familie. Nu ze ouder wordt en aangezien ze geen erfgenamen heeft, zocht ze een manier om er zeker van de te zijn dat de gronden ook in de toekomst gecertificeerd biologisch zullen bewerkt worden. Ze hecht immers veel belang aan de opgebouwde bodemvruchtbaarheid.
Stichting De Landgenoten bracht haar de oplossing. De Landgenoten, die opgesplitst is in een stichting en een coöperatie, koopt landbouwgrond dankzij de middelen van vele geëngageerde burgers. Zo ondersteunen zij boeren bij de start of uitbouw van een rendabel biologisch landbouwbedrijf. Bioboeren op grond van De Landgenoten worden gevraagd om te produceren voor de lokale markt en om in interactie te gaan met de lokale gemeenschap via korteketenverkoop, educatie of sociaal werk. De grond die Geneviève geschonken heeft, is nu in handen van de stichting die statutair heeft vastgelegd biologische boeren te ondersteunen.

De Landgenoten brengt grond tot leven
Bioboeren genieten bij De Landgenoten van een grote zekerheid over de gronden dankzij loopbaanlange contracten. Op de gronden in gemeenschappelijk bezit zijn zij actoren voor een levendig, gezond en groen platteland.
Zo ook bioboeren Renaat en Ruth, die vandaag reeds werken op de geschonken grond: Ruth van Bloom teelt biobloemen die ze deels rechtstreeks aan de consument verkoopt. Renaat van 't Reigershof teelt er voer voor zijn geiten. Hij verwerkt de melk grotendeels zelf tot geitenzuivel die deels op de boerderij aan de man wordt gebracht.
Dankzij deze schenking komt de teller van De Landgenoten op 25 ha. Dit grondenfonds, winnaar van zowel publieksprijs als juryprijs van De Radicale Vernieuwers in 2017, biedt een antwoord op de problematiek van de stijgende grondprijzen in de landbouw. De grote kloof tussen de marktwaarde en de productiewaarde van landbouwgrond belemmert de broodnodige instroom van nieuwe boeren in Vlaanderen.

Toegang tot grond voor bioboeren
De Groen-fractie binnen de provincie West-Vlaanderen steunt het initiatief alvast en schenkt 500 euro. 'Toegang tot grond is één van de belangrijkste belemmeringen voor startende (bio)landbouwers. Zeker in onze dure landbouwprovincie. Wij zijn dan ook zeer tevreden dat De Landgenoten ook in West-Vlaanderen een eerste project heeft. Hopelijk is dat de start van vele andere', aldus provincieraadslid Maarten Tavernier.

Ook de gemeente Ichtegem is trots op de duurzame en genereuze schenking. Schepen van milieu, groenvoorziening en klimaat, Celesta Muylle: "Als gemeente zetten wij graag mee onze schouders onder dit project. Het sluit wonderwel aan bij de visie die wij willen uitdragen i.v.m. ecologie, gezonde voeding en korte keten. Ook bij ons zit biologische landbouw, lokaal voedselbeleid en duurzaamheid in de lift."

Crowdfundingactie: wie geeft die krijgt
De buit is nog niet helemaal binnen: momenteel voert De Landgenoten een crowdfundingcampagne om de schenkingsrechten voor de gronden te financieren. In totaal dient 38 000 euro opgehaald te worden tegen het einde van het jaar.
Tijdens de komende weken geeft De Landgenoten samen met bioboeren Ruth en Renaat alle gulle schenkers een cadeautje: postkaartjes, een boeket bloemen, een biokatoenen draagtas, zuivelpakketten, een workshop bloemschikken of een proeverij op de geitenboerderij. Het is ook mogelijk om met het cadeautje iemand anders plezier te doen. Daarbovenop krijgt wie minstens 40 euro schenkt, een fiscaal attest.
www.delandgenoten.be/schenkeenbloemetje

Info voor pers:
Contactpersoon: Petra Tas, coördinator De Landgenoten, [email protected]
Over de beweegredenen van Geneviève, zie https://www.delandgenoten.be/nieuws/schenking-8-ha-doet-de-landgenoten-groeien
De crowdfunding voor de schenkingsrechten loopt tot de beoogde som is opgehaald. De tijdelijke actie met cadeautjes loopt tot eind juli; vanaf half juni worden meer ophaalpunten voor bloemen in heel Vlaanderen voorzien.
De Landgenoten, coöperatie en stichting, bestaat sinds 2014 en stelt zich tot doel om bioboeren te ondersteunen door landbouwgrond ter beschikking te stellen. Om landbouwgrond aan te kopen doet ze beroep op de financiële middelen van aandeelhouders en schenkers. De Landgenoten beheert 25 ha verspreid in Vlaanderen en ondersteunt zo 9 bioboeren. De Landgenoten maakt deel uit van het Europese netwerk Access to Land dat gelijkaardige grassroots grondenfondsen verenigt en versterkt. Samen ondersteunen zij de transitie naar een agroecologisch, sociaal en veerkrachtig voedselsysteem.

Copyright: Astrid Agemans (Ruth) en Frank Toussaint (Renaat) voor BioForum