“Kosten-batenanalyse zet het zwart op wit: Sluiting luchthaven Wevelgem is de beste keuze.”

18 Juli 2022

“Kosten-batenanalyse zet het zwart op wit: Sluiting luchthaven Wevelgem is de beste keuze.”

“Veel bedrijfsleiders in de streek zouden ongetwijfeld liever extra technici vinden dan dat ze een zakenluchthaven in de buurt hebben.”

Een sluiting van de luchthaven van Kortrijk-Wevelgem levert netto de meeste baten op. Dat is de conclusie van de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) die de Vlaamse Regering liet uitvoeren voor de drie regionale luchthavens in Vlaanderen. De studie bewijst wat Groen al langer zegt: de Wevelgemse luchthaven is een bodemloos vat.

In de studie worden 5 mogelijke scenario’s tegen elkaar afgewogen. Zelfs in het meest ideale scenario, het ultieme droombeeld van de luchthavenuitbater, is de luchthaven niet rendabel. In de sterk optimistische en optimistische scenario’s blijft de luchthaven zwaar verlieslatend. “Van alle scenario’s levert het stopzetten van de activiteiten tegen 2030 veruit de meeste maatschappelijke winst op.” besluit partijvoorzitter en Vlaams Parlementslid Jeremie Vaneeckhout.

Opvallend is dat er in geen enkele van de realistische scenario’s rekening wordt gehouden met meer vliegbewegingen dan 20 jaar geleden. Ondanks alle overheidsinvesteringen van de voorbije jaren en decennia zitten we nu op ongeveer de helft van het aantal vluchten van begin deze eeuw. “Een dergelijke investering kan dan ook je beter ‘weggesmeten geld’ noemen” stelt Matti Vandemaele, Kortrijks gemeenteraadslid voor Groen. “Zeker nu alle overheden enorme besparingen moeten doen, is het niet te verantwoorden om hier geld te blijven in investeren.”

Een sluiting van de luchthaven in 2030 zou uiteraard gevolgen hebben voor de mensen die tewerkgesteld zijn op en rond de luchthaven. De studie gaat uit van een 150-tal banen die zouden sneuvelen. Aan de andere kant zien we dat dit profielen zijn die enorm gegeerd zijn op de arbeidsmarkt in de regio. “Veel bedrijfsleiders in de streek zouden ongetwijfeld liever extra technici vinden dan dat ze een zakenluchthaven in de buurt hebben.” meent provincieraadslid en Wevelgemnaar Maarten Tavernier. “En uiteraard heb je met de luchthavengronden een site die perfect ontsloten is via de weg en het spoor en dus ideaal te herbestemmen valt.”

Groen roept de Vlaamse Regering en de andere betrokken overheden dan ook op om de MKBA grondig te bestuderen en onbevangen de meest rationele beslissing te nemen.

Jeremie Vaneeckhout
Covoorzitter Groen
Vlaams Parlementslid