Voorstel fractie Groen gerealiseerd: Subsidies voor vogelopvangcentra en Horizon Educatief

15 November 2023

Voorstel fractie Groen gerealiseerd: Subsidies voor vogelopvangcentra en Horizon Educatief

Een primeur in de West-Vlaamse provinciale budgetvoorstellen van 2024. Want die voorzien voor het eerst subsidies voor de vogelopvangcentra en Horizon Educatief. Deze doorbraak komt er nadat de Groen-fractie eerder deze legislatuur verschillende voorstellen indiende.

“Aan het begin van de legislatuur stelden we voor om de vogelopvangcentra financieel te ondersteunen. In april 2019 legde ik een concreet subsidiereglement voor”, zegt Maarten Tavernier, fractieleider van de West-Vlaamse Groen-fractie. “De vogelopvangcentra (VOC’s) en hun talloze vrijwilligers leveren prachtig werk. Ze dragen zorg voor de biodiversiteit in West-Vlaanderen. Toch kampen de VOC’s met heel wat financiële uitdagingen.”
“Ook de Provincie West-Vlaanderen heeft de opdracht om de biodiversiteit vooruit te helpen. Daarom past deze financiële ondersteuning volgens ons perfect binnen dat plaatje. Toch sloot de meerderheid zich eerder deze legislatuur niet bij die mening aan. Gelukkig zien ze de waarde van ons voorstel alsnog in. Alleen is het jammer dat de ondersteuning er zo laat komt – net voor de verkiezingen. En dat de bedragen aan de lage kant zijn: 10.000 euro voor het VOC van Oostende en 6.120 euro voor dat van Beernem. De Groen-fractie geeft dan ook de voorkeur aan een objectief reglement en geen losstaand subsidiebedrag.”

Horizon Educatief
Ook het voorstel om Horizon Educatief financieel te ondersteunen, is afkomstig van Groen. Raadslid Herman Lodewyckx lanceerde het idee in mei: “Horizon Educatief organiseert natuureducatie aan zee voor jongeren. Daarvoor werd het tot nu toe vooral ondersteund door het Oostendse stadsbestuur. Al maken scholen en jongeren uit de ganse provincie gebruik van het aanbod. Daarom moet de Provincie volgens ons haar steentje bijdragen. We zijn tevreden dat de deputatie nu op onze vraag ingaat. Horizon Educatief krijgt de middelen om een bijkomende kracht aan te trekken die de werking kan versterken en nieuwe educatieve producten kan helpen ontwikkelen. Op die manier moet het bereik van de educatie rond de zee voor de scholen in de regio Middenkust en in Raversyde verhoogd worden.”
“Ook hier vinden we dat dergelijke financiële ondersteuning structureel onderdeel moet uitmaken van het provinciale beleid. Al is deze losse subsidie wel een stap in de goede richting”, besluit Tavernier. “We zijn dan ook tevreden dat we er via concrete voorstellen in slagen om vanuit de oppositie op het beleid te wegen”.

Maarten Tavernier, provincieraadslid Groen,
Herman Lodewyckx, provincieraadslid Groen