Vergunning startbaan vliegveld Wevelgem vernietigd

24 December 2020

Vlaamse overheid geeft zichzelf onterecht voorkeursbehandelingIn mei vorig jaar werd door de Vlaamse Overheid via een vereenvoudigde procedure een vergunning verleend voor onder andere aanpassingswerken aan de startbaan van het vliegveld van Kortrijk-Wevelgem. Een ingreep van ongeveer 10 miljoen euro, waarbij 35.000 m² bijkomende verharding werd aangelegd.

Toch was de gewestelijk omgevingsambtenaar van oordeel dat dit maar een beperkte wijziging was waarvoor geen openbaar onderzoek noodzakelijk was. Een aantal buurtbewoners vochten deze vergunning aan bij de Raad voor vergunningenbetwisting en kregen recent gelijk. De afgeleverde vergunning werd vernietigt, een nieuwe aanvraag zal nu via de correcte procedure moeten aangevraagd worden.

Maar ondertussen zijn de werken wel uitgevoerd. Op vrijdag een vergunning krijgen, en op maandag de werken starten, je zou het als particulier eens moeten proberen... De Vlaamse Overheid is naast vergunningverlenende overheid ook mede-aandeelhouder in de NV Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem die de luchthaven uitbaat. Het ziet er dus naar uit dat de Vlaamse Overheid zichzelf een onterechte voorkeursbehandeling gekregen heeft. Het is schandalig dat buurtbewoners die de hinder ondervinden gedwongen worden om te procederen om te zorgen dat de overheid de eigen wetgeving correct zou naleven.

Recent heeft minister Peeters in het Vlaams Parlement aangekondigd om een kosten-baten analyse op te maken van de regionale luchthavens. Voor Groen zou dit eerst moeten gebeuren voordat er verdere investeringen gebeuren in de luchthaven in Wevelgem. In 2014 startte een overgangsperiode van 10 jaar waarbinnen de luchthaven rendabel moet worden zonder overgangssteun. Er zijn bijna 7 van de 10 jaar verstreken, en nog steeds overstijgen de subsidies de omzet van de luchthaven. Ook zonder de Coronacrisis was een economisch rendabele toekomst voor deze luchthaven lang niet in zicht. Overheidsmiddelen kunnen, zeker in deze periode, beter besteed worden dan aan deze overbodige luchthaven.

Maarten Tavernier, provincieraadslid
Jeremie Vaneeckhout, Vlaams parlementslid