Vergunning startbaan vliegveld Kortrijk-Wevelgem voor de tweede keer vernietigd

06 Augustus 2022

Vergunning startbaan vliegveld Kortrijk-Wevelgem voor de tweede keer vernietigd

‘Het is een echte schande dat je als burger tot twee keer toe naar de rechtbank moet trekken om te bereiken dat de overheid de eigen wetgeving zou respecteren.'

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft andermaal de omgevingsvergunning voor de recente infrastructuurwerken aan de luchthaven van Kortrijk-Wevelgem vernietigd. In 2019 werd 10 miljoen euro overheidsgeld geïnvesteerd in onder andere de startbaan en taxibanen. Nu blijken deze grootschalige werken dus opnieuw zonder vergunning te vallen.

In december 2020 werd de vergunning al een eerste keer vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen omdat de procedure niet correct werd gevolgd. Met een heel beperkt aantal wijzigingen leverde de Vlaamse overheid een identieke vergunning af, opnieuw volgens een vereenvoudigde procedure. Dit ondanks de grootschaligheid van de werken. Zo werd bijvoorbeeld 35.000 m2 bijkomende verharding aangelegd.

Een aantal buurtbewoners betwistte opnieuw deze vergunning en ook deze keer met succes. Voor de tweede keer op rij werd de vergunningsbeslissing van de Vlaamse overheid vernietigd.

Provincieraadslid Maarten Tavernier (Groen) reageert: ‘Het is een echte schande dat je als burger tot twee keer toe naar de rechtbank moet trekken om te bereiken dat de overheid de eigen wetgeving zou respecteren. Waarom na de eerste vernietiging niet geopteerd werd om de normale, uitgebreidere procedure te volgen, is onbegrijpelijk. Heeft men misschien schrik van een openbaar onderzoek?’

Vlaams parlementslid en covoorzitter van Groen Jeremie Vaneeckhout vult aan: ‘De Vlaamse Overheid is naast vergunningverlenende overheid ook mede-aandeelhouder in de NV Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem die de luchthaven uitbaat. Het ziet er dus naar uit dat de Vlaamse Overheid zichzelf onterecht een voorkeursbehandeling gegeven heeft. Dat dergelijke grootschalige werkzaamheden met een vereenvoudigde procedure zouden kunnen, zonder zelfs te onderzoeken of een milieu-effectenrapport nodig is, is helemaal niet logisch. De Raad voor vergunningenbetwisting bevestigt dat nu ook.’

De werken, die ondertussen al van 2019 dateren, hadden een kostprijs van 10 miljoen euro. Dat er beter grondig nagedacht werd over deze werken, werd onlangs bevestigd. Kortrijks gemeenteraadslid Matti Vandemaele (Groen): ‘De heel recent uitgebrachte maatschappelijke kosten-batenstudie toont aan dat de meest voordelige optie is om de luchthaven (tegen 2030) te sluiten. Zonder de uitgevoerde werken aan de startbaan was de balans nog veel voordeliger geweest, aangezien dit nu investeringen zijn die in zo’n scenario vervroegd moeten afgeschreven worden.’

Groen riep al eerder op om eerst de afweging te maken of deze luchthaven een toekomst heeft, en dan pas grootschalige investeringen te doen. De kosten-batenstudie bevestigt dat dit een heel relevant debat is. In 2014 startte een overgangsperiode van 10 jaar waarbinnen de luchthaven rendabel moet worden zonder overheidssteun. In de voorbije 8 jaar is er op geen enkel moment gebleken dat dit haalbaar zou zijn.


Jeremie Vaneeckhout, Vlaams parlementslid,
Maarten Tavernier, provincieraadslid - Wevelgem,
Matti Vandemaele, gemeenteraadslid Kortrijk