VZW Toeristische Ontsluiting eindelijk stopgezet

24 November 2021

VZW Toeristische Ontsluiting eindelijk stopgezet

Groen vraagt al heel wat jaren dat dit overbodige vehikel opgedoekt wordt. De laatste jaren waren er ook amper initiatieven, en die waren zeker niet van die aard om een afzonderlijke vzw in het leven te houden. Nu is het eindelijk zover.

“De meerwaarde van de vzw Toeristische Ontsluiting is iets waar we in de provincieraad al heel wat jaren vragen bij stellen”, zegt Groen-provincieraadslid Herman Lodewyckx. Die vzw werd in 2010 opgericht naar aanleiding van de komst van low-costmaatschappij Ryanair naar de luchthaven van Oostende voor vluchten vanuit Spanje, om daar een financieel duwtje in de rug te kunnen geven. Naast Westtoer stapten ook enkele steden in, zoals Brugge, Oostende en Gent.

Groen vond en vindt nog steeds dat het niet wenselijk is om overheidsmiddelen toe te stoppen om niet-rendabele low-cost verbindingen in leven te houden. Het is ondertussen ook gebleken dat dergelijke initiatieven geen lang leven beschoren waren.

Jarenlang pleidooi van Groen wordt gerealiseerd

Hoewel de doelstelling van de vzw ruim geformuleerd was, en zogenaamd opgericht werd om meer inkomend toerisme naar West-Vlaanderen (en Gent) te krijgen, was de werking in de praktijk toch vooral gericht op luchtvaart. Jaar na jaar werd het voorziene bedrag van 100.000 euro in de provinciale begroting niet of amper benut. De stad Gent stapte in 2019 al uit de vzw.

Ook spoorverkeer promoten
Herman Lodewyckx: “De laatste jaren, na herhaalde pleidooien van onze kant, werden bescheiden initiatieven opgezet om ook toerisme via de trein te promoten, zoals de Happy Trip. Dat is een stap in de goede richting, maar dat vormt nog altijd geen reden om een afzonderlijke vzw te behouden. Die initiatieven kunnen ook door Westtoer zelf, als autonoom provinciebedrijf, genomen worden. Een vzw in leven houden, vraagt ook middelen als er niets of heel weinig gebeurt. Groen is dan ook tevreden dat de provincie eindelijk beseft dat dit een overbodige structuur is en er een einde aan maakt.”

Herman Lodewyckx,
provincieraadslid Groen