West-Vlaanderen wordt na varkens- ook kippenprovincie: recordgroei van 1,4 miljoen in 2019

05 Oktober 2020

West-Vlaanderen wordt na varkens- ook kippenprovincie: recordgroei van 1,4 miljoen in 2019

De provincie West-Vlaanderen telde in 2018 zo'n 3,3 miljoen varkens, 12,3 miljoen kippen en 365.000 runderen. Goed voor respectievelijk 56%, 35% en 31% van het Vlaamse cijfer*. Waar de aantallen voor varkens en runderen stabiel of eerder dalend zijn, kent het aantal kippen een sterke groei.

Dat is ook merkbaar. Steeds meer rijzen op het platteland conflicten tussen landbouwbedrijven die met meer en grotere stallen uit de beperkte marge toch nog een leefbaar inkomen willen halen, en omwonenden die strijden voor de leefbaarheid van hun omgeving. Megastallen ontsieren het landschap en zorgen voor geurhinder. Landelijke wegen zijn niet altijd voorzien op het zware vrachtverkeer die voor aan- en afvoer zorgt. Ook het probleem van teveel aan mest en stikstofuitstoot wordt zo steeds groter.

Provincieraadslid Maarten Tavernier: "De hinder die omwonenden ondervinden zorgen ervoor dat het provinciebestuur in maart 2018 een studie besteld om die geurhinder te onderzoeken. Directe aanleiding was een hevige discussie in Wervik, waar een kippenbedrijf een aanvraag indiende om het bedrijf van 85.000 dieren uit te breiden met nog een derde stal van 50.000 exemplaren, terwijl de buren in de bestaande situatie al veel klachten hadden. Ruim 2 jaar later wordt voor de zoveelste keer aangekondigd dat de studie bijna afgerond is. In die tijd zijn er bijna 2 miljoen kippen extra vergund. Vorig jaar vergunde de deputatie een recordaantal van 1,4 miljoen extra plaatsen. Dat betekent dat het aantal kippen in West-Vlaanderen maar liefst met 11% stijgt, terwijl de druk op omgeving en milieu nu al zo hoog is.

En er is niet alleen de hinder en de milieu-impact, de vraag is ook welke impact de intensieve veeteelt op onze gezondheid heeft. Op voorzet van de West-Vlaamse Milieufederatie kwam het Vlaamse Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek tot de conclusie dat hierover te weinig gegevens beschikbaar zijn en formuleerde een aantal onderzoeksvragen. Maar de vorige Vlaamse regering heeft daar niets mee gedaan. In augustus lanceerden een aantal wetenschappers van verschillende universiteiten samen met milieu-organisaties een open brief naar de ministers De Block, Demir, Crevits en Beke om aan te dringen dit mogelijk probleem ernstig te nemen."

Vlaams parlementslid Jeremie Vaneeckhout vult aan: "Op het eerste zicht zou je misschien kunnen zeggen dat dit recordcijfer goed nieuws is voor de economie. Spijtig genoeg zegt de grootte van de sector weinig over het economisch succes. West-Vlaanderen is als varkensprovincie momenteel nog weinig succesvol. Steeds meer varkensboeren zien zich genoodzaakt om loonwerker te worden in dienst van een veevoederfirma, omdat ze geen leefbaar inkomen meer kunnen halen uit hun activiteiten. Te grote investeringskosten in het verleden zorgen voor een financiële strop. Wij passen voor een landbouwmodel dat alleen nog financieel rendeert voor grote toeleverbedrijven of slachthuizen en multinationals, maar niet meer voor de familiale landbouwer. We moeten zorgen dat zo'n scenario zich niet met kippenbedrijven herhaalt."

Groen pleit dan ook voor maatregelen die een rem zetten op de ongebreidelde groei van de veestapel.

*bron

Maarten Tavernier, provincieraadslid,
Jeremie Vaneeckhout, Vlaams parlementslid